Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Asuminen ja rakentaminen / Asuminen / Tiet ja kadut

Tiet ja kadut

Tiet ja kadut

Kunta rakentaa ja ylläpitää pääosan asemakaava-alueella olevista kaduista, kevyenliikenteenväylistä ja tievalaistuksesta. Osa kaava-alueen teistä ja kevyenliikenteenväylistä kuuluu ELY:n hallinnoimiin teihin.

Kunnossapito ja tievalojen korjaukset toteutetaan ostopalveluina.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Virpi Mäki-Iso, p. 0400 466 705

Kunnan kaavateiden talvikunnossapito 2014 - 2017

HV-Heli Oy hoitaa kunnan kunnossapitossa olevien kaavateiden ja kevyen liikenteenväylien talvikunnossapidon v. 2014-2017. Urakoitsijalle kuuluvat teiden auraus, hiekoitus sekä polanteen poisto. Kunnossapitoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä suoraan urakoitsijaan, puh. 0400 789 840.

Kunnossapito suoritetaan seuraavasti:
•  Auraus aloitetaan pääsääntöisesti, kun lunta on satanut 8 cm
•  Ajoratojen tulisi olla aurattuna 6 h kuluessa sateen päättymisestä
•  Kaavateiden liukkautta torjutaan tarvittaessa karhentamalla tai hiekoittamalla

Tienkäyttäjän linja

Yleisten teiden (ELY:n hallinnoimien) osalta tiestön kuntoon ja liikenteen ongelmiin liittyvät yhteydenotot tienkäyttäjän linjalle 0200 2100 (24 h) tai palauteväylä.fi-sivustollaELY-keskuksen liikenneturvallisuus -sivuilta löytyy myös sähköinen yhteydenottolomake sekä sähköpostisoite liikenteen asiakaspalveluun. ELY:n kunnossapitämiin teihin kuuluvat kaava-alueelta Keskustie, Kurjentie, Siltatie ja Itäpuolentie sekä useimmat kevyenliikenteen väylät.

 

Yksityistieavustukset

Tekninen lautakunta myöntää määrärahojen ja avustamiseen liittyvien myöntämisperusteiden puitteissa avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon. Tarkemmat tiedot löytyvät Avustukset-sivulta.

Lisäksi ELY-keskukset myöntävät vuosittain avustuksia valtionapukelpoisten yksityisteiden perusparantamishankkeisiin.  Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityistieavustukset.

Moporeitit Lapin kunnissa

Lapin ELY-keskuksen tiedote 4.8.2016:
Lapin ELY-keskus on teettänyt kesän aikana alueurakoitsijoillaan maantieverkon moporeittien opasteiden muutostöitä, jotka saadaan valmiiksi pääosin ennen koulujen alkua. Muutostyöt ovat valmiit Tunturi-Lapissa, Pohjois-Lapissa ja Ranualla. Pello-Ylitornio -alueella muutostyöt valmistuvat tällä viikolla, ja Meri-Lapin alueella muutostyöt ovat loppusuoralla. Kemijärvi-Posio -alueella koulujen kohdat saadaan valmiiksi ennen koulujen alkua ja loput tehdään heti sen jälkeen. Rovaniemen alueella muutostyöt on tehty jo muutama vuosi sitten.

Kunnat ovat pyrkineet tekemään muutokset katuverkollaan samassa aikataulussa. Muutoksista kerrotaan Lapin ELY-keskuksen julkaisussa Moporeitit Lapin kunnissa ja kuntien internetsivuilla sekä tiedotetaan kouluja ja oppilaitoksia.

Muutostyön tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa ja ajantasaistaa moporeittien opastus sekä parantaa mopoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumisen turvallisuutta. Mopojen siirto ajoradalle selkeyttää mopon asemaa moottorikäyttöisenä ajoneuvona liikenteessä ja korostaa mopoilijan vastuuta liikenteessä. Autoilijat pystyvät havaitsemaan mopot paremmin ja kevyen liikenteen väylät jäävät jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Uudistusta puoltaa myös mopo-onnettomuuksien määrän vähentyminen seuduilla, missä mopot on jo siirretty pääosin ajoradalle.

Lapin moporeittisuunnitelma perustuu Liikenneviraston vuonna 2013 antamaan ohjeistukseen, jossa linjataan, että erityisesti taajamissa mopon paikka on ajoradalla.

Taulukko: Mopoilun erottaminen muusta moottoriajoneuvoliikenteestä

Lisätietoja:
Liikenneturvallisuusinsinööri Merja Lämsä puh. 0295 037 240, merja.lamsa@ely-keskus.fi
Moporeitit Lapin kunnissa - julkaisu osoitteessa: https://www.doria.fi/handle/10024/117190
Julkaisusta Tervolan aluetta koskevat karttaliitteet