Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Asuminen ja rakentaminen / Ilmoitustaulu / Ympäristökatselmus 7.6.2017

Ympäristökatselmus 7.6.2017

Meri-Lapin ympäristölautakunta pitää rakennusjärjestyksen mukaisen ympäristökatselmuksen Tervolassa 7.6.2017

Tervolan rakennusjärjestyksen mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristönhoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina.  Tervolassa ympäristökatselmukseen osallistuvat rakennustarkastaja, ympäristöpäällikkö sekä yksi ympäristölautakunnan jäsen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää rakennusten kunnossapidosta ja ympäristön hoidosta seuraavasti: Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

Ympäristönsuojelulain mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyvyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto).

Jätelain mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyvyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA