Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus

Kaavoitus

asuminenjarakentaminen-kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jolla luodaan edellytykset yhteiskunnan eri toimintojen sijoittamiselle. Kaavoitukseen kuuluu eriasteisten kaavojen ja niihin liittyvien selvitysten laatiminen, kaava-asioiden valmistelu luottamusmiehille, vuorovaikutteisuuden hoitaminen kaavoituksen eri vaiheissa osallisten välillä, kaavoituksesta tiedottaminen ja kaava-asioihin liittyvä neuvonta.

Vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa selostetaan kunnassa voimassaolevien kaavojen lisäksi sekä vireillä olevat että lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat.

Tervolan kunnassa on keskustan alueella voimassaoleva asemakaava. Kemijokivarren alueelle on laadittu 2000-luvun alussa osayleiskaava, jonka tarkistaminen on käynnistetty v. 2012 Paakkola-Ylipaakkola osa-alueen tarkistamisella. Myös asemakaavaa tullaan tarkistamaan lähivuosina.

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin on tarpeen valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi.

Voimassaoleva Länsi-Lapin maakuntakaava löytyy Lapin Liiton sivuilta. Uusi Länsi-Lapin maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä19.2.2014. Lisätietoja asiasta löytyy tästä linkistä.

 

Yhteystiedot
Tekninen johtaja Virpi Mäki-Iso                  p. 0400 466 705
Rakennustarkastaja Tiina Havela             p. 0400 546 246