Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Asuminen ja rakentaminen / Kaavoitus / Vireillä olevat kaavoitushankkeet / Louepalon tuulivoimapuiston osayleiskaava (keskeytetty v. 2016)

Louepalon tuulivoimapuiston osayleiskaava (keskeytetty v. 2016)

LOUEPALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Tervolan kunnanvaltuusto on 11.6.2015/45 § päättänyt käynnistää TuuliWatti Oy:n aloitteesta Louepalon tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinna. Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena MRL 77a §:n mukaisesti.

Louepalon tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee noin 13 kilometrin (linnuntietä) päässä Tervolan kuntakeskuksesta koilliseen. Alueelle suunnitellaan kuudesta (6) tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa.

Aloitusasiakirjana on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan ja jota täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. OAS:ssa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä, kaavan vaikutuksen arvioinnista, tavoitteista, vaiheista ja aikataulusta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( 10.11.2015)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.2.2016)

Vireilletulo:
- Kuulutus vireilletulosta (19.11.2015)

Valmisteluvaihe:
- Kuulutus valmisteluvaiheesta (15.2.2016)
- Kaavaselostus (8.2.2016)
- Kaavakartta (8.2.2016)
- Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.2.2016) 
- Liite 2: Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys  (14.1.2016)
- Liite 3:  Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (12.1.2016)
- Liite 4: Melu- ja varjostusmallinnukset (9.12.2015)
- Liite 5: Luonto- ja linnustoselvitys, Poro- ja riistatalousselvitys (30.11.2015)
- Liite 6: Argeologinen inventointi (15.11.2015)

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Louen koululla 23.2.2016 klo 18.30


Kaavoituksen keskeytys:

Kunnanvaltuusto on 16.6.2016/40 §:ssä tehnyt päätöksen Louepalon tuulivoimapuiston yleiskaavoituksen keskeyttämisestä, koska hanketoimija on luopunut Louepalon tuulivoimahankkeesta.