Hastinkankaan asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen

KUULUTUS

 

HASTINKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

Hastinkankaan teollisuusalueen asemakaavan muutosta koskeva ehdotusvaiheen aineisto asetetaan tällä kuulutuksella nähtäville 14.5. – 15.6.2020 väliseksi ajaksi.

Asemakaavamuutoksen kohteena on noin 19,79 hehtaarin alue Tervolan kunnan Hastinkankaalla. Muutos koskee kortteleita 250-253, puisto-, maa- ja metsätalous- sekä tie- ja katualueita.  Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden (T ja T-1) rakennusoikeuksia ja niiden sekä katualueiden, puistoalueiden (VP) ja suojaviheralueiden (EV ja EV-1) maankäyttöä alueella toimivien yritysten toiminta- ja kehittämisedellytykset huomioiden.

Ehdotusaineisto on nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa, teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla. Osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus tehdä huomautuksia ehdotuksesta ennen nähtävillä olon päättymistä. Aineistosta pyydetään myös lausunnot viranomaisilta. Kirjalliset huomautukset ja lausunnot tulee toimittaa nähtävänäoloaikana Tervolan kunnanhallitukselle os. Keskustie 81, 95300 TERVOLA tai tervolan.kunta@tervola.fi.

Kunnanhallitus

 Lisätietoa kaavamuutoksesta