Hastinkankaan asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen kuuleminen

Hastinkankaan asemakaavan muutoksen luonnosaineisto on valmistunut ja se asetetaan tällä kuulutuksella nähtäville 5.3. – 6.4.2020 väliseksi ajaksi.

Asemakaavamuutoksen kohteena on noin 19,79 hehtaarin alue Tervolan kunnan Hastinkankaalla. Muutos koskee kortteleita 250-253, puisto-, maa- ja metsätalous- sekä tie- ja katualueita.  Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden (T ja T-1) rakennusoikeuksia ja niiden sekä katualueiden, puistoalueiden (VP) ja suojaviheralueiden (EV ja EV-1) maankäyttöä alueella toimivien yritysten toiminta- ja kehittämisedellytykset huomioiden.

Luonnosaineisto on nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa, teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla (Asuminen ja Rakentaminen-Kaavoitus-Vireillä olevat kaavoitushankkeet) nähtävänäoloajan. Osallisilla on mahdollisuus esittää luonnosaineistosta mielipiteensä Tervolan kunnanhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Luonnosaineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Kirjalliset mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa nähtävänäoloaikana

Tervolan kunnanhallitukselle os. Keskustie 81, 95300 TERVOLA tai tervolan.kunta@tervola.fi.

Kunnanhallitus

Linkki ko. kaavoituksen sivuille