Hastinkankaan asemakaavamuutoksen vireilletulo

KUULUTUS HASTINKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA

Kunnanhallitus on 4.4.2019/116 § käynnistänyt Hastinkankaan asemakaavamuutoksen laatimisen (korttelit 250-253, puisto-, maa- ja metsätalous- sekä katualueet).

Asemakaavamuutoksen kohteena on noin 19 hehtaarin alue Tervolan kunnan Hastinkankaalla. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiden (T ja T-1) rakennusoikeuksia ja niiden sekä katualueiden, puistoalueiden (VP) ja suojaviheralueiden (EV ja EV-1) maankäyttöä alueella toimivien yritysten toiminta- ja kehittämisedellytykset huomioiden.

Hastinkankaan asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu osayleiskaavan lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt ja suunniteltu aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 3. – 21.10.2019 välisen ajan Tervolan kunnanviraston neuvonnassa (os. Keskustie 81, Tervola).  Osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista 21.10.2019 mennessä tekniselle osastolle (os. Keskustie 81, 95300 Tervola). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan kotisivuilla osoitteessa www.tervola.fi.

Tervolassa 3.10.2019
Kunnanhallitus


Linkki ko. kaavoitusta koskevalle sivulle