Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetuksen ensimmäselle luokalle lukuvuodeksi 2019-2020

ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN JA PERUSOPETUKSEN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE LUKUVUODEKSI 2019 – 2020

 Ilmoittautuminen koskee 

  • vuonna 2013 syntyneitä esiopetukseen tulevia lapsia
  • kaikkia vuonna 2012 syntyneitä ensimmäiselle luokalle tulevia lapsia
  • vuonna 2014 syntyneitä pidennettyyn oppivelvollisuuteen hakeutuvia lapsia
  • vuonna 2011 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella

Oppilaat ilmoitetaan asuinpaikan mukaiseen lähikouluun. Vuonna 2013 syntyneet perusopetuslain 17 §:n tarkoittamaan erityisopetukseen tulevat lapset sekä v. 2014 syntyneet pidennettyyn oppivelvollisuuteen hakeutuvat lapset ilmoitetaan Lapinniemen kouluun.

Ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa, joka on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä. Huoltajille on lähetetty avainkoodi ja ohjeet Wilmaan kirjautumiseksi. Mikäli et ole saanut avainkoodia ilmoittautuminen tapahtuu Tervolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.tervola.fi olevalla lomakkeella, joka palautetaan koulutoimistoon. Ilmoittautuminen tulee tehdä 15.3.2019 mennessä.

Harkinnanvaraisia koulukuljetuksia on haettava 15.3.2019 mennessä. Ks. ohjeet koulukuljetusoppaasta osoitteessa www.tervola.fi.

Mikäli 1 – 9 luokilla olevan oppilaan asuinpaikka muuttuu lv. 2019 – 2020 alkuun eli 1.8.2019 mennessä siten, että se aiheuttaa myös koulun vaihtamisen, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan tästä uuden koulun johtajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Lisätietoja koulutoimistosta 0400 218 521 tai 040 151 9723.

 

Tervolassa 21.2.2019                            Sivistysjohtaja