Kaavatien rakennussuunnitelma nähtävillä

Tervolan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Välikujan rakennussuunnitelman.

Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 16. – 30.10.2020 välisen ajan. Suunnitelmat ovat esillä myös kunnan kotisivuilla (www.tervola.fi).

Ko. alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla (osalliset) on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Kirjallinen muistutus on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

Tervolassa 15.10.2020

Tekninen lautakunta


Suunnitelmat: