Kaavatien rakennussuunnitelma nähtävillä

Tervolan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Oinaantien pohjoisosan rakennussuunnitelman.

Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 13.–27.5.2019 välisen ajan. Suunnitelmat ovat esillä myös kunnan kotisivuilla (www.tervola.fi).

Ko. alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla (osalliset) on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Kirjallinen muistutus on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

Tervolassa 13.5.2019
Tekninen lautakunta

————————————————

Aineisto: