Kaavoituskatsaus 2019

KUULUTUS Kaavoituskatsaus 2019 Tervolan kunnan vuotta 2019 koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsauksessa esitellään ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia. Tällä kuulutuksella tulee seuraava kaavoitushanke vireille: Hastinkankaan teollisuusalueen asemakaavamuutos – Teollisuustoiminnan laajentumisen mahdollistaminen – Alueen asemakaavatiet Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kunnan kotisivuilla. Tervolassa 16.5.2019 Tervolan kunnanhallitus

» Lue lisää

Kaavatien rakennussuunnitelma nähtävillä

Tervolan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Oinaantien pohjoisosan rakennussuunnitelman. Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 13.–27.5.2019 välisen ajan. Suunnitelmat ovat esillä myös kunnan kotisivuilla (www.tervola.fi). Ko. alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla (osalliset) on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Kirjallinen muistutus on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie

» Lue lisää

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset v. 2019

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden aurausavustukset. Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019, joten avustusten myöntämisperusteet on tarkastettu vastaamaan lainsäädäntöä. Lainsäädännön muutoksesta johtuen, kunta ei voi enää avustaa järjestäytymätöntä yksityistietä (rasitetie, ilman tiekuntaa). Tien kunnossapitoa voidaan avustaa, jos – tielle ei ole perustettu tieoikeutta/tierasitetta tai – tielle on perustettu tieoikeus/tierasite ja sen kunnossapitoon

» Lue lisää