Urheilukujan jatko-osan rakennussuunnitelmat nähtävillä

KAAVATIEN RAKENNUSSUUNNITELMAT NÄHTÄVILLÄ Tervolan kunta asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville Urheilukujan jatko-osaa koskevat rakennussuunnitelmat. Suunnitelmat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 17.9. – 1.10.2019 välisen ajan. Suunnitelmat ovat esillä myös kunnan kotisivuilla (www.tervola.fi). Ko. alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla (osalliset) on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Kirjallinen muistutus on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä

» Lue lisää

Keskusurheilukentän kaavamuutoksen hyväksyminen

KUULUTUS Tervolan kunnanhallitus on hyväksynyt 9.9.2019/268 § kirkonkylän asemakaavan muutoksen keskusurheilukentän alueelle. Hyväksytty kaavamuutos on nähtävissä kunnanviraston neuvonnassa ja kunnan kotisivuilla. Tervolassa 13.9.2019 Tervolan kunnanhallitus Linkki ko. kaavoitusta koskevalle sivulle

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset v. 2019

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden aurausavustukset. Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019, joten avustusten myöntämisperusteet on tarkastettu vastaamaan lainsäädäntöä. Lainsäädännön muutoksesta johtuen, kunta ei voi enää avustaa järjestäytymätöntä yksityistietä (rasitetie, ilman tiekuntaa). Tien kunnossapitoa voidaan avustaa, jos – tielle ei ole perustettu tieoikeutta/tierasitetta tai – tielle on perustettu tieoikeus/tierasite ja sen kunnossapitoon

» Lue lisää