Keskusurheilukentän kaavamuutoksen voimaantulo

KUULUTUS Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitamme, että Tervolan kunnanhallitus on hyväksynyt 9.9.2019/268 § kirkonkylän asemakaavan muutoksen keskusurheilukentän alueelle. Päätös on tullut lainvoimaiseksi. Asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella. Tervolassa 14.11.2019 KUNNANHALLITUS ——————– Linkki ko. kaavoituksen sivulle

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset v. 2019

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden aurausavustukset. Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019, joten avustusten myöntämisperusteet on tarkastettu vastaamaan lainsäädäntöä. Lainsäädännön muutoksesta johtuen, kunta ei voi enää avustaa järjestäytymätöntä yksityistietä (rasitetie, ilman tiekuntaa). Tien kunnossapitoa voidaan avustaa, jos – tielle ei ole perustettu tieoikeutta/tierasitetta tai – tielle on perustettu tieoikeus/tierasite ja sen kunnossapitoon

» Lue lisää