Tonttijaon hyväksyminen

Kuulutus tonttijaon hyväksymisestä  Hastinkankaan aemakaava-alueen tonttijaon muutos kortteliin 251