Laki ja asetus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen ja kuuleminen, Lapin aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022 – 2027. Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset. Kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Laki ja asetus tulvariskien hallinnasta ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnista

Kuuleminen ehdotuksista ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022 – 2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukset. Kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2020

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden aurausavustukset. Tien kunnossapitoa voidaan avustaa, jos – tielle ei ole perustettu tieoikeutta/tierasitetta tai – tien kunnossapitoon on perustettu tiekunta, jonka tiedot ovat maanmittauslaitoksen rekisterissä ja Digiroadissa ajantasaiset. Em. ehtojen lisäksi tulee täyttyä seuraavat avustuskohtaiset edellytykset: Aurausavustus (euromääräinen kerta-avustus) – Tien pituuden tulee olla vähintään 100 m –

» Lue lisää