Vesilain mukainen hakemus

Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Tervola ja Rovaniemi Hakemuksen tiedoksiantokuulutus  

Maa-aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy Heiskarinselkä

Kuulutus Napapiirin Kuljetus Oy Heiskarinselkä 4.6. – 13.7.2020 MAL Hakemus Allekirjoitettu Pöytäkirjaote Ymp.ltk 27.5.2020 § 69 Maa Aineslupa Napapiirin Kuljetus Oy Heiskarinselkä, Tervola