Kesäkunnossapitoavustukset tiekunnille

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi yksityisteiden

KESÄKUNNOSSAPITOAVUSTUKSET

Avustusta voidaan myöntää pysyvään asutukseen johtavan tien kunnossapitoon vain järjestäytyneille yksityisteille, joiden
– hoitoon on perustettu tiekunta
– tien tiedot ovat ajantasaiset Digiroadissa ja
– tiekunnan tiedot ovat ajantasaiset maanmittauslaitoksen rekisterissä

Avustusta voidaan myöntää myöntämisperusteiden (mm. avustettavat toimenpiteet, avustusprosentti, maksatus) ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Lomakkeita saa kunnan kotisivuilta, tekniseltä osastolta tai virastotalon neuvonnasta. Hakemus tulee toimittaa viimeistään 21.4.2020 os. Tervolan kunta, tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

Tervolassa 17.3.2020
Tekninen lautakunta

 

Linkki avustuksia koskevalle sivulle