Keskusurheilukentän alueen asemakaavamuutos

KUULUTUS KESKUSURHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA

Kunnanhallitus on 6.11.2017/382 § käynnistänyt Tervolan kirkonkylän asemakaavamuutoksen laatimisen keskusurheilukentän alueelle (korttelit AO 326, AO 326a, AR/AO 326b sekä VU- ja VP- alueet).

Keskusurheilukentän alue sijaitsee Tervolan kuntakeskuksen itäpuolella. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on määrittää mm. Urheilukujan uusi linjaus, rakennusoikeuksien kohdentaminen alueen rakennusalueille ja Kiviahon asemakaava-alueelta tulevan kevyenliikenteen väylän linjaus läpi urheilualueen Itäpuolentien alikululle. Alueen koko on n. 15 ha.

Keskusurheilukentän alueen asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu osayleiskaavan lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt ja suunniteltu aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1. – 16.11.2018 välisen ajan Tervolan kunnanviraston neuvonnassa (os. Keskustie 81, Tervola).  Osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista 16.11.2018 mennessä tekniselle osastolle (os. Keskustie 81, 95300 Tervola). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan kotisivuilla osoitteessa www.tervola.fi.

Tervolassa 1.11.2018
Kunnanhallitus

————————————————–

Linkki ko. asemakaavoitusta koskevalle sivulle