Kevättulviin varautuminen Tervolassa

Lappiin ennustetaan tälle keväälle poikkeuksellisen suuria kevättulvia. Kevättulvat johtuvat talven tavallista suuremmista lumimääristä Lapissa sekä poikkeuksellisen korkeista lumen vesiarvoista. Lapin tulvien arvioidaan ajoittuvan toukokuun puolivälin vaiheille tai touko-kesäkuun vaihteeseen. Viranomaiset varoittavat myös jokien heikoista jäistä. Jäällä liikkumista tulee välttää kelien lämmetessä.

Poikkeuksellisen suuren kevättulvan vuoksi Tervolassa on syytä varautua tavanomaista korkeampiin tulviin. Jokien varsilla asuvien kuntalaisten kannattaa huolehtia omaisuudestaan hyvissä ajoin. Irtain omaisuus kannattaa siirtää pois tulva-alueelta ja tarvittaessa hankkia suojaustarvikkeita. Pelastuslaitoksen resurssit eivät akuutissa tilanteessa riitä suojaamaan kiinteistöjä.

Koska valtio ei enää korvaa tulvista aiheutuneita rakennus- ja irtaimistovahinkoja, kannattaa oman vakuutuksen vakuutusehdot tarkistaa tulvavahinkojen varalta ja tarvittaessa laajentaa omaa vakuutusta kattamaan tulvan aiheuttamat omaisuusvahingot. Tässä vaiheessa kannattaa myös seurata viranomaisten tulvatiedotteita.

Voit lukea lisää tulvaan varautumisesta lisää ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (linkki johtaa ympäristöhallinnon verkkopalveluun).

Ilmakuva Kemijoesta Tervolan kohdalla ja kaksi kajakkia melomassa.