Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Kunta ja hallinto / Avoimet tarjouspyynnöt / Tervolan kunnan terveyspalveluiden hankinta ajalle 1.10.2018-31.12.2028

Tervolan kunnan terveyspalveluiden hankinta ajalle 1.10.2018-31.12.2028

Tervolan kunnan terveyspalveluiden hankinta ajalle 1.10.2018 – 31.12.2028

Hankinnan kuvaus

Tervolan kunta pyytää palveluntuottajilta tarjouksia kunnan terveyskeskuksessa toteutettavien väestön tarpeisiin perustuvien perusterveydenhuollon palvelujen, suun terveydenhuollon palveluiden sekä muiden erikseen tarkennettujen palveluiden tuottamisesta.

Hankinta sisältää myös optiona kunnan järjestämisvastuullisen työterveyshuollon sekä kunnan työntekijöiden työterveyshuollon palveluiden tuottamisen. Työterveyshuollon palveluiden hankinnan osuus kuvataan erikseen tarjouspyyntöprosessin täsmennysten antamisen yhteydessä, joka tapahtuu Tervolan kunnan www-sivuilla osoitteessa http://tervola.fi/kunta-ja-hallinto/avoimet-tarjouspyynnot maanantaihin 30.4. kello 16.00 mennessä.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n tarkoittaman sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien hankintojen mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on ilmoitettu sähköisessä Hilma-julkaisujärjestelmässä (www.hankintailmoitus.fi). Tarjouspyyntö on julkaistu myös tilaajan www-sivuilla osoitteessa http://www.tervola.fi/kunta-ja-hallinto/avoimet-tarjouspyynnot.

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jolloin laadun painoarvo on 100 %.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut soveltuvin osin.

 

Sopimusaika

Sopimuskausi on määräaikainen ajalle 1.10.2018 – 31.12.2028.

 

Lisätiedot ja tarjouspyynnön mahdolliset täsmennykset

Mahdolliset hankintamenettelyä tai tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä torstaihin 19.4.2018 kello 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.fi.

Sähköpostiviesti on otsikoitava seuraavasti: ”Kysymykset/Terveyspalveluiden kilpailutus”

Kaikki kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Tervolan kunnan www-sivuilla osoitteessa http://tervola.fi/kunta-ja-hallinto/avoimet-tarjouspyynnot maanantaihin 30.4. kello 16.00 mennessä.

Tilaaja ei vastaa puhelimitse tai muulla kuin em. tavoin esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.

 

Tarjouksen jättäminen

Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa torstaihin 17.5.2018 kello 10.00 mennessä sähköpostitse/sähköpostin liitetiedostoina (pdf, word, excel ym.) osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.fi. Viesti on otsikoitava ”Tarjous: Terveyspalvelut”.

Tarjouksen voi toimittaa myös suljetussa kirjekuoressa kolmena (3) kappaleena torstaihin 17.5.2018 kello 10.00 mennessä osoitteeseen:

Tervolan kunta

Kunnanhallitus

Keskustie 81

95300 Tervola

 

Kuoreen merkintä ”Tarjous: Terveyspalvelut”.

Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa.

Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä.

Tervolan kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

 

Tervolassa 11.4.2018

Tervolan kunta

 

Tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liitteet

Tarjouspyyntö

Liite 1 Palvelukuvaus

Liite 2 Hankintasopimusluonnos
Epävirallinen kopio liitteestä 2 Hankintasopimusluonnos (word)

Liite 3 Tarjouslomake

Liite 4 Laadun vertailu

Liite 5 Kustannusvastuutaulukko

Liite 6 Käyttöoikeussopimus
Epävirallinen kopio liitteestä 6 Käyttöoikeussopimus (word)

Liite 7 Irtaimisto- ja välineluettelo

Liite 8 Liikkeenluovutuksena siirtyvä henkilöstö (liite 8 toimitetaan erikseen pyydettäessä Tervolan kunnan kirjaamosta os. tervolan.kunta@tervola.fi)

Liite 9 Tarjouspyyntöhetkellä voimassa olevat henkilöstöetuudet

Liite 10 Pohjapiirustukset

Liite 11 Toimintatilastot

Liite 12 Pitkä tuloslaskelma

Liite 13 NordLab tutkimushinnasto 2017