Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Kunta ja hallinto / Avoimet tarjouspyynnöt / Tervolan kunnan terveyspalveluiden hankinta ajalle 1.10.2018-31.12.2028

Tervolan kunnan terveyspalveluiden hankinta ajalle 1.10.2018-31.12.2028

Tervolan kunnan terveyspalveluiden hankinta ajalle 1.10.2018 – 31.12.2028

Huom. Hankinnasta on lähetetty korjausilmoitus Hilmaan 25.4.2018. Korjausilmoituksessa tarjousten jättöaikaa pidennetään 22.5.2018 kello 10.00 saakka.

Korjausilmoituksessa ilmoitetaan lisäksi seuraavaa: Hankintayksikön www-sivuilla julkaistaan aiemmin ilmoitetulla tavalla 19.4.2018 klo 12.00 mennessä saapuneet kysymykset, kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön. Tämän lisäksi tarjoajat voivat halutessaan jättää kysymyksiä 30.4.2018 klo 16.00 mennessä julkaistavien tarjouspyyntöä koskevien täsmennysten yhteydessä julkaistavien

  • tarjouspyynnön liitteen 14 Palvelukuvaus Tervolan kunnan henkilöstön ja kunnan järjestämisvastuulla olevista työterveyshuoltopalveluista
  • tarjouspyynnön liitteen 15 Kannustinpalkkiokuvaus

osalta sekä em. liitteitä koskevien tarjouspyyntöaineiston muiden julkaistujen täsmennysten osalta.

Liitteitä 14 ja 15 sekä niitä koskevia tarjouspyyntöaineiston muita julkaistuja täsmennyksiä koskevat kysymykset on esitettävä perjantaihin 4.5.2018 kello 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.fi.

Sähköpostiviesti on otsikoitava seuraavasti: ”Kysymykset/Terveyspalveluiden kilpailutus”

Kaikki kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Tervolan kunnan www-sivuilla osoitteessa http://tervola.fi/kunta-ja-hallinto/avoimet-tarjouspyynnot tiistaihin 8.5.2018. kello 16.00 mennessä.

Tilaaja ei vastaa puhelimitse tai muulla kuin em. tavoin esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.

Hankinnan kuvaus

Tervolan kunta pyytää palveluntuottajilta tarjouksia kunnan terveyskeskuksessa toteutettavien väestön tarpeisiin perustuvien perusterveydenhuollon palvelujen, suun terveydenhuollon palveluiden sekä muiden erikseen tarkennettujen palveluiden tuottamisesta.

Hankinta sisältää myös optiona kunnan järjestämisvastuullisen työterveyshuollon sekä kunnan työntekijöiden työterveyshuollon palveluiden tuottamisen. Työterveyshuollon palveluiden hankinnan osuus kuvataan erikseen tarjouspyyntöprosessin täsmennysten antamisen yhteydessä, joka tapahtuu Tervolan kunnan www-sivuilla osoitteessa http://tervola.fi/kunta-ja-hallinto/avoimet-tarjouspyynnot maanantaihin 30.4. kello 16.00 mennessä.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n tarkoittaman sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien hankintojen mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on ilmoitettu sähköisessä Hilma-julkaisujärjestelmässä (www.hankintailmoitus.fi). Tarjouspyyntö on julkaistu myös tilaajan www-sivuilla osoitteessa http://www.tervola.fi/kunta-ja-hallinto/avoimet-tarjouspyynnot.

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jolloin laadun painoarvo on 100 %.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut soveltuvin osin.

 

Sopimusaika

Sopimuskausi on määräaikainen ajalle 1.10.2018 – 31.12.2028.

 

Lisätiedot ja tarjouspyynnön mahdolliset täsmennykset

Mahdolliset hankintamenettelyä tai tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä torstaihin 19.4.2018 kello 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.fi.

Sähköpostiviesti on otsikoitava seuraavasti: ”Kysymykset/Terveyspalveluiden kilpailutus”

Kaikki kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Tervolan kunnan www-sivuilla osoitteessa http://tervola.fi/kunta-ja-hallinto/avoimet-tarjouspyynnot maanantaihin 30.4. kello 16.00 mennessä.

Tilaaja ei vastaa puhelimitse tai muulla kuin em. tavoin esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.

Lisätiedot ja tarjouspyynnön mahdolliset täsmennykset/Vaihe 2

Hankintayksikön www-sivuilla julkaistaan aiemmin ilmoitetulla tavalla 19.4.2018 klo 12.00 mennessä saapuneet kysymykset, kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön. Tämän lisäksi tarjoajat voivat halutessaan jättää kysymyksiä 30.4.2018 klo 16.00 mennessä julkaistavien tarjouspyyntöä koskevien täsmennysten yhteydessä julkaistavien

  • tarjouspyynnön liitteen 14 Palvelukuvaus Tervolan kunnan henkilöstön ja kunnan järjestämisvastuulla olevista työterveyshuoltopalveluista
  • tarjouspyynnön liitteen 15 Kannustinpalkkiokuvaus

osalta sekä em. liitteitä koskevien tarjouspyyntöaineiston muiden julkaistujen täsmennysten osalta.

Liitteitä 14 ja 15 sekä niitä koskevia tarjouspyyntöaineiston muita julkaistuja täsmennyksiä koskevat kysymykset on esitettävä perjantaihin 4.5.2018 kello 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.fi.

Sähköpostiviesti on otsikoitava seuraavasti: ”Kysymykset/Terveyspalveluiden kilpailutus”

Kaikki kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Tervolan kunnan www-sivuilla osoitteessa http://tervola.fi/kunta-ja-hallinto/avoimet-tarjouspyynnot tiistaihin 8.5.2018. kello 16.00 mennessä.

Tilaaja ei vastaa puhelimitse tai muulla kuin em. tavoin esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.

Tarjouksen jättäminen

Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa (torstaihin 17.5.2018 kello 10.00 mennessä) tiistaihin 22.5.2018 kello 10.00 mennessä sähköpostitse/sähköpostin liitetiedostoina (pdf, word, excel ym.) osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.fi. Viesti on otsikoitava ”Tarjous: Terveyspalvelut”.

Tarjouksen voi toimittaa myös suljetussa kirjekuoressa kolmena (3) kappaleena (torstaihin 17.5.2018 kello 10.00 mennessä) tiistaihin 22.5.2018 kello 10.00 mennessä osoitteeseen:

Tervolan kunta

Kunnanhallitus

Keskustie 81

95300 Tervola

 

Kuoreen merkintä ”Tarjous: Terveyspalvelut”.

Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa.

Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä.

Tervolan kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

 

Tervolassa 11.4.2018, 25.4.2018

Tervolan kunta

-------------------------------------------------------

4.5.2018 klo 12.00 mennessä saapuneet kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä täsmennykset tarjouspyyntöön 8.5.2018 klo 16.00

Täsmennysten kohteina ovat seuraavat tarjouspyyntöasiakirjat:

Tarjouspyynnön liite 14 Työterveyshuollon palvelukuvaus

Tarjouspyynnön liite 15 Kannustinpalkkiokuvaus

Lisäksi julkaistaan seuraavat asiakirjat (jotka täsmentävät tarjouspyyntöaineistoa vastaavasti):

Kooste kaikista saapuneista kysymyksistä ja kysymyksiin annetuista vastauksista 8.5.2018 klo 16.00

Kooste kaikista saapuneista kysymyksistä ja kysymyksiin annetuista vastauksista 8.5.2018 klo 16.00 / Liitetiedosto 1, Kansaneläkelaitoksen päätökset vuosilta 2015 ja 2016 koskien Tervolan kunnan henkilöstölleen järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamista

Kooste tarjouspyynnön täsmennyksistä 8.5.2018 klo 16.00

-----------------------------------------------------

19.4.2018 klo 12.00 mennessä saapuneet kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä täsmennykset tarjouspyyntöön 30.4.2018 klo 16.00

- 26.4.2018 julkaistun hankinnan korjausilmoituksen mukaisesti tarjoajat voivat halutessaan jättää kysymyksiä 30.4.2018 klo 16.00 mennessä julkaistavien tarjouspyyntöä koskevien täsmennysten yhteydessä julkaistavien
- tarjouspyynnön liitteen 14 Palvelukuvaus Tervolan kunnan henkilöstön ja kunnan järjestämisvastuulla olevista työterveyshuoltopalveluista
- tarjouspyynnön liitteen 15 Kannustinpalkkiokuvaus

osalta sekä em. liitteitä koskevien tarjouspyyntöaineiston muiden julkaistujen täsmennysten osalta. Liitteitä 14 ja 15 sekä niitä koskevia tarjouspyyntöaineiston muita julkaistuja täsmennyksiä koskevat kysymykset on esitettävä perjantaihin 4.5.2018 kello 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.fi. Sähköpostiviesti on otsikoitava seuraavasti: ”Kysymykset/Terveyspalveluiden kilpailutus”. Kaikki kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Tervolan kunnan www-sivuilla osoitteessa http://tervola.fi/kunta-ja-hallinto/avoimet-tarjouspyynnot tiistaihin 8.5.2018. kello 16.00 mennessä.

- Hankintayksikön ilmoitus palveluntuottajille 30.4.2018 klo 16.00: Hankintayksikkö täsmentää 10.4.2018 lähetetyn ja 11.4.2018 julkaistun hankintailmoituksen (sekä 25.4.2018 lähetetyn ja 26.4.2018 julkaistun korjausilmoituksen) mukaista tarjouspyyntöä seuraavasti:

Täsmennysten kohteina ovat seuraavat tarjouspyyntöasiakirjat:

Tarjouspyyntö täsmennyksineen 30.4.2018

Tarjouspyynnön liite 1 Palvelukuvaus täsmennyksineen 30.4.2018

Tarjouspyynnön liite 2 Hankintasopimusluonnos täsmennyksineen 30.4.2018

Tarjouspyynnön liite 3 Tarjouslomake täsmennyksineen 30.4.2018

Tarjouspyynnön liite 4 Laadun vertailu täsmennyksineen 30.4.2018

Tarjouspyynnön liite 5 Kustannusvastuutaulukko täsmennyksineen 30.4.2018

Tarjouspyynnön liite 6 Käyttöoikeussopimus täsmennyksineen 30.4.2018

Tarjouspyynnön liite 8 Liikkeenluovutuksena siirtyvä henkilöstö täsmennyksineen 30.4.2018 (täsmennetty liite 8 toimitetaan erikseen pyydettäessä Tervolan kunnan kirjaamosta os. tervolan.kunta@tervola.fi)

 

Lisäksi julkaistaan seuraavat asiakirjat:

Kooste tarjouspyynnön täsmennyksistä 30.4.2018 klo 16.00

Kooste kaikista saapuneista kysymyksistä ja kysymyksiin annetuista vastauksista 30.4.2018 klo 16.00

Kooste kaikista saapuneista kysymyksistä ja kysymyksiin annetuista vastauksista 30.4.2018 klo 16.00 / Liitetaulukko 1, Hankintayksikön huomiot koskien pitkää tuloslaskelmaa

Kooste kaikista saapuneista kysymyksistä ja kysymyksiin annetuista vastauksista 30.4.2018 klo 16.00 / Liitetaulukko 2, Tuloslaskelmatiedot ajalta tammi-maaliskuu 2018

Tarjouspyynnön liite 14 Työterveyshuollon palvelukuvaus

Tarjouspyynnön liite 14a Työterveyshuollon hinnasto

Tarjouspyynnön liite 14b Työterveyshuollon kustannusvertailu vuosilta 2016 ja 2017

Tarjouspyynnön liite 15 Kannustinpalkkiokuvaus

 

Alkuperäinen tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liitteet

Tarjouspyyntö

Liite 1 Palvelukuvaus

Liite 2 Hankintasopimusluonnos
Epävirallinen kopio liitteestä 2 Hankintasopimusluonnos (word)

Liite 3 Tarjouslomake

Liite 4 Laadun vertailu

Liite 5 Kustannusvastuutaulukko

Liite 6 Käyttöoikeussopimus
Epävirallinen kopio liitteestä 6 Käyttöoikeussopimus (word)

Liite 7 Irtaimisto- ja välineluettelo

Liite 8 Liikkeenluovutuksena siirtyvä henkilöstö (liite 8 toimitetaan erikseen pyydettäessä Tervolan kunnan kirjaamosta os. tervolan.kunta@tervola.fi)

Liite 9 Tarjouspyyntöhetkellä voimassa olevat henkilöstöetuudet

Liite 10 Pohjapiirustukset

Liite 11 Toimintatilastot

Liite 12 Pitkä tuloslaskelma

Liite 13 NordLab tutkimushinnasto 2017