Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Kunta ja hallinto / Kunta-info / Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus

Tervolan kunnan terveydenedistämisen työryhmän sekä eri hallinnonalojen edustajien yhteistyönä on laadittu hyvinvointikertomus 2009 – 2012, joka on hyväksytty valtuuston kokouksessa 10.12.2009. Hyvinvointikertomus on katsaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kertomus täsmentää kunnan asukkaiden keskeiset hyvinvointitarpeet ja se sisältää tilasto- ja haastattelutietoihin perustuvan koosteen, joka on jäsennelty elämänkaarimallin mukaisesti.

Terveyttä ja hyvinvointia sekä palveluita tarkastellaan erikseen lasten, nuorten ja perheiden, työikäisen väestön sekä ikäihmisten kannalta. Tässä ensimmäisessä hyvinvointikertomuksessa painottuvat sosiaalitoimen ja terveydenhuollon indikaattorit.

Hyvinvointikertomuksen tarkoituksena on antaa tietoperustaa kunnan kuntastrategian valmistelua varten. Hyvinvointikertomus päivitetään valtuustokausittain.

Hyvinvoinnin edistämisen visiona on hyvinvoiva, aktiivinen ja terve tervolalainen elämänkaarensa jokaisessa vaiheessa. Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteeksi asetetaan, että kuntalaisten osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät sekä hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat. Lisäksi tavoitteena on, että kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat sekä alueelliset erot vähenevät.

 

Hyvinvoinnin painopistealueet vuosille 2009 - 2012

  • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen
  • Sairastavuuden vähentäminen lisäämällä yksilön omaehtoista terveyden edistämistä
  • Koti- ja vapaa-ajantapaturmien torjunta kaikissa ikäryhmissä.

 

Linkit