Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Kunta ja hallinto / Kuulutukset / Tervola - Varejoki osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuuleminen

Tervola - Varejoki osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuuleminen

Kaisajoki-Korpela

KUULUTUS

KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVAN OSA-ALUEEN IV; TERVOLA-VAREJOEN OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN; KAISAJOKI-KORPELA EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alueen IV;  Tervola-Varejoen osayleiskaavamuutoksen;  Kaisajoki – Korpela ehdotusaineisto on valmistunut  ja se asetetaan tällä kuulutuksella nähtäville 13.4. – 15.5.2017 väliseksi ajaksi. Osayleiskaa­vaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perustee­na (MRL 44 § ja 72 §).

Osayleiskaavamuutoksen ehdotusaineisto on nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa, teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla (Asuminen ja Rakentaminen-Kaavoitus-Vireillä olevat kaavoitushankkeet) 13.4 – 15.5.2017 välisen ajan. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää osayleiskaavan ehdotusaineistosta huomautuksensa Tervolan kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Ehdotusaineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti nähtävillä oloaikana Tervolan kunnanhallitukselle osoitteeseen: Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

Tervolassa 13.4.2017
Tervolan kunnanhallitus

--------------------------------------------

Linkki kaavamuutoksen kotisivulle