Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Kunta ja hallinto / Kuulutukset / Tervola-Varejoki osayleiskaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen

Tervola-Varejoki osayleiskaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen

Kaisajoki-Korpela osayleiskaavamuutos

KUULUTUS

KEMIJOKIVARREN OSAYLEISKAAVAN OSA-ALUEEN IV; TERVOLA-VAREJOEN OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN; KAISAJOKI-KORPELA EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alueen IV;  Tervola-Varejoen osayleiskaavamuutoksen;  Kaisajoki – Korpela ehdotusaineisto on valmistunut  ja se asetetaan tällä kuulutuksella nähtäville 11.4.-14.5.2018 väliseksi ajaksi. Osayleiskaa­vaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perustee­na (MRL 44 § ja 72 §).

Kunnanvaltuusto päätti palauttaa 16.11.2017/104 § tekemässään päätöksessä Kemijokivarren osayleiskaavan osa-alueen IV;  Tervola-Varejoen osayleiskaavamuutoksen;  Kaisajoki – Korpela ehdotusaineiston uudelleen käsittelyyn. Kaavaehdotukseen on nyt tehty pieniä aluerajausmuutoksia ja maatilojen suojavyöhykkeiltä on pyritty siirtämään uudet rakennuspaikat pois mahdollisuuksien mukaan ja tämän vuoksi kaavamuutosehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.

Osayleiskaavamuutoksen ehdotusaineisto on nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa, teknisellä osastolla sekä kunnan kotisivuilla (Asuminen ja Rakentaminen-Kaavoitus-Vireillä olevat kaavoitushankkeet) 11.4. - 14.5.2018 välisen ajan. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää osayleiskaavan ehdotusaineistosta huomautuksensa Tervolan kunnanhallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. Ehdotusaineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava kirjallisesti nähtävillä oloaikana Tervolan kunnanhallitukselle osoitteeseen: Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

Tervolassa 11.4.2018
Tervolan kunnanhallitus

----------------------------------------------------------------

Linkki ko. kaavoitusta koskevalle sivulle