Kuulutus rakennuslupahakemuksesta

MRL 133 §:n, MRL 173 §:n, MRA 65 §:n ja MRA 86 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että TuuliWatti Oy on jättänyt rakennuslupahakemukset koskien kuuden tuulivoimalaitoksen (napakorkeus 175 m, 4,5 – 5,5 MW) rakentamista os. Kirakantie 131 – 466, 94500 Lautiosaari. Alueella on voimassa Hevosselän tuulivoimapuiston osayleiskaava.

Hakemukset ovat nähtävänä Tervolan kunnan rakennusvalvontatoimistossa.

Tällä kuulutuksella annetaan tieto lupahakemuksen vireilläolosta naapureille ja muille asianosaisille sekä varataan heille mahdollisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen hankkeista. Huomautukset tulee toimittaa viimeistään 19.12.2018 os. Meri-Lapin ympäristöpalvelut, Tervolan toimipiste, Keskustie 81, 95300 Tervola. 

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa rakennustarkastaja Jarkko Hannunen, p. 040 484 0799.

Meri-Lapin ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta