Kysely poikkeusolojen vaikutuksesta Lapin kirjaston asiakkaille

Kirjastot suljettiin valtioneuvoston määräyksellä maaliskuun puolessa välissä. Kirjastot tarjosivat sulkuaikanakin asiakkailleen mm. verkkopalveluja. Uloslainaus sallittiin 4.5., jonka jälkeen kirjaston palvelut olivat rajoitetusti asiakkaiden käytössä. 1.6. lähtien kirjastot ovat voineet avata muita palveluitaan hallitusti.

Lapin kirjastot haluavat nyt kysyä, miten te kirjaston asiakkaina poikkeusolot koitte ja miten se teihin vaikutti? Kuinka kirjastot suoriutuivat mielestänne poikkeusoloissa ja mitä kirjastojen pitäisi tulevaisuudessa tehdä toisin, jos fyysinen asiointi estyy?

Kyselyyn voi vastata verkkolomakkeella tai kirjastossa paperisella lomakkeella. Kysely sulkeutuu to 18.6. kello 15. Kyselyn tuloksia käytetään Lapin kirjastojen palveluiden kehittämiseen.