Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot

Kotipalvelu

Kotipalvelu

Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin, selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista.

Kotipalvelun ydintehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaan hyvästä arjesta; mm. puhtaudesta, turvallisesta lääkityksestä, ravitsemuksesta, sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä ja asioinneista.

Lapsiperheille annettavilla kotipalveluilla tuetaan perheitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Kotipalvelun maksu määräytyy sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien taksojen mukaan.

Asiakasmaksut

Kotipalvelumaksu määräytyy asiakkaan bruttokuukausitulojen mukaan. Tuloista vähennetään 573,00 € yksinasuvalta ja pariskunnan yhteisistä tuloista 1057,00 €. Kotipalvelumaksu lasketaan tulorajan ylittävältä osalta, yksinasuvalta enintään 35 % ja pariskunnalta 22 %.

Jos kotipalvelua annetaan:


Tilapäinen kotipalvelu

- Tilapäisen kotipalvelun maksu on yhdestä työntekijästä. Jos tarvitaan kaksi työntekijää, niin maksu on kaksinkertainen.

- Kotisairaanhoito 12,10 € / käynti, mikäli ei ole säännöllisen kotipalvelun asiakas


Säännöllinen kotipalvelu on säännöllisesti, vähintään 1 kertaa viikossa toistuva kotona tapahtuva hoito, josta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Laskutus tapahtuu sovittujen käyntikertojen perusteella ja maksu on tuloihin perustuva kuukausimaksu.

Tilapäinen kotipalvelu eroaa säännöllisestä kotipalvelusta siten että tilapäistä kotipalvelua annetaan harvemmin kuin 1 krt / vko. Tilapäistä kotipalvelua myönnetään resurssien mukaan ja on satunnaisiin tarpeisiin vastaava, ei tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Laskutus tapahtuu tuntiperusteisesti.

Yhteystiedot

Vanhuspalveluiden ohjaaja Outi Kinnunen, puh. 040 575 7363.

Linkkejä