Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot

Kotipalvelu

Kotipalvelu

Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin, selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista.

Kotipalvelun ydintehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaan hyvästä arjesta; mm. puhtaudesta, turvallisesta lääkityksestä, ravitsemuksesta, sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä ja asioinneista.

Lapsiperheille annettavilla kotipalveluilla tuetaan perheitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Kotipalvelun maksu määräytyy sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien taksojen mukaan.

Asiakasmaksut

Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon mukainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Kuukausimaksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena.

Perheen
jäsenten
lukumäärä

Tuloraja
e/kk
1-5
tuntia
6-10
tuntia
11-15
tuntia
16-20
tuntia
21-30
tuntia
yli 30
tuntia
1 576 12 % 15 % 20 % 25 % 33 % 35 %
2 1063 10 % 12 % 15 % 18 % 20 % 22 %
3 1667 8 % 10 % 13 % 15 % 16 % 18 %
4 2062 6 % 8 % 10 % 12 % 13 % 15 %
5 2496 5 % 7 % 8 % 9 % 10 % 13 %
6 2866 5 % 5 % 7 % 8 % 9 % 11 %

 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosentia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin lisähenkilöstä.

 

Tilapäinen kotipalvelu

- Tilapäisen kotipalvelun maksu on yhdestä työntekijästä. Jos tarvitaan kaksi työntekijää, niin maksu on kaksinkertainen.

- Kotisairaanhoito 12 € / käynti, mikäli ei ole säännöllisen kotipalvelun asiakas


Säännöllinen kotipalvelu on säännöllisesti, vähintään 1 kertaa viikossa toistuva kotona tapahtuva hoito, josta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Laskutus tapahtuu sovittujen käyntikertojen perusteella ja maksu on tuloihin perustuva kuukausimaksu.

Tilapäinen kotipalvelu eroaa säännöllisestä kotipalvelusta siten että tilapäistä kotipalvelua annetaan harvemmin kuin 1 krt / vko. Tilapäistä kotipalvelua myönnetään resurssien mukaan ja on satunnaisiin tarpeisiin vastaava, ei tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Laskutus tapahtuu tuntiperusteisesti.

Yhteystiedot

Vs. vanhuspalveluiden ohjaaja Pirjo Leinonen, puh. 040 575 7363.

Linkkejä