Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut
Osiot
Sijainti: Pääsivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Sosiaalityö, toimeentulotuki ja lastensuojelu

Sosiaalityö, toimeentulotuki ja lastensuojelu

Sosiaalityö

Sosiaalityö on kunnan tarjoama maksuton lakisääteinen palvelu, jonka tarkoitus on tukea, antaa apua ja neuvoa elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Ammatillinen sosiaalityö on luottamuksellista ja sosiaalityöntekijällä on salassapitovelvollisuus.

Perhe- ja ihmissuhderistiriidoissa sosiaalityöntekijä voi ulkopuolisena ihmisenä olla apuna. Hän voi yhdessä perheenjäsenten kanssa etsiä tilanteen ratkaisukeinoja tarvittaessa muiden palvelujen tarjoajien kanssa (esim. perheneuvola).

Sosiaalityöntekijä antaa kuntalaisille keskusteluapua ja neuvontaa esim. sosiaalisten etuuksien hakemisessa tai asiantuntija-apua perheiden ongelmissa, tekee tarvittaessa kotikäyntejä, tekee yhteistyötä muiden kunnan toimialojen ja sidosryhmien kanssa ja ohjaa apua tarvitsevia muille asiantuntijoille.

 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on lähtökohdiltaan yksityisen henkilön toimeentuloa viime kädessä turvaava yhteiskunnan antama etu. Toimeentulotuen hakijalla on velvollisuus huolehtia kaikki muut ensisijaiset tulolähteet (esim. työttömyys- ja sairausturva, asumistuki, opintotuki) kuntoon ennen toimeentulotuen hakemista. Samoin on muistettava, että jokaisella on myös velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä puolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta.

 

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelutyössä on kyse näiden oikeuksien turvaamisesta. Lastensuojelutyön tavoitteena on lasten kasvuolojen turvaaminen ja kasvattajien tukeminen lastenkasvatustehtävässä. Tuella pyritään siihen, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

 

Perhetyö

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi ja Tervolassa perhetyöntekijä toimii ensisijaisesti lastensuojelutyössä, jossa työ on usein muutokseen tähtäävää, lasten ja perheiden hyvinvointia lisäävää tavoitteellista toimintaa. Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojeluun liittyvän viranhaltijapäätöksen.
Toissijaisesti perhetyöntekijä toimii lapsiperheille tarkoitetussa kotipalvelussa. Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään maksu kotipalvelun maksuperusteiden mukaisesti ja kotipalvelupäätöksen tekee Tervolassa vanhustenhuollon johtaja.

Yhteystiedot

Perheasiakkaat

Sosiaalityöntekijä Esa Jääskö               p. 040 537 6525

 

Yksilöasiakkaat
Vs. sosiaalityöntekijä
Outi Kinnunen    p. 040 566 1915

sähköpostit: etunimi.sukunimi@tervola.fi

 

 

Linkkejä