Tervolan kunnalla on uusi tiedotuslehti

Tervolan kunta on kilpailuttanut kunnan tiedotuslehden julkaisijan. Jatkossa kunnan ilmoitukset julkaistaan Tervola-lehdessä, jota toimittaa kilpailutuksen voittanut Visual Design Oy.

Ensimmäinen Tervola-lehti ilmestyy 30.9.2020. Lehti jaetaan tervolalaisiin kotitalouksiin parillisilla viikoilla mainoskiellon asettaneita kotitalouksia lukuun ottamatta. Lehteä voi lukea verkkoversiona Visual Design Oy:n verkkosivuilta. Linkin verkkojulkaisuun löydät myös Tervolan kunnan verkkosivujen etusivulta.

Tervola-lehti on koko kunnan yhteinen julkaisu, joka sisältää ajankohtaisia kuulumisia Tervolasta sekä Tervolan kunnan, yritysten ja yhteisöjen ilmoituksia. Mikäli haluat ilmoittaa lehdessä tai sinulla on lehteen liittyviä ideoita, ota yhteyttä lehden toimitukseen!

Pekka Tuokila

pekka.tuokila@visualdesign.fi
0400 587957

Tiina Tuokila

tiina.tuokila@visualdesign.fi
040 7599358