Tervolan kunnan yritystukihaku aukeaa 1.10

Tervolan kunnan vuosittainen yritystukihaku aukeaa lokakuun alussa. Kunta tukee yrityksiä merkittävällä summalla ja tukea on jaettu Tervolassa jo yli 20 vuotta. Vuosittain tukea myönnetään yhteensä n. 80 yritykselle. Myönnettävät summat riippuvat tuenhakijan kohteesta, mutta esimerkiksi markkinointiin, koulutukseen ja tuotekehitykseen voi saada 1000 € suuruisen tukisumman. Tuensaajan on oltava Tervolaan rekisteröity yritys, jolla on voimassa oleva y-tunnus. Tänä vuonna yritystukea voi hakea kuluihin, jotka ovat kirjattu 01.10.2019 – 30.09.2020.

Tervolan kunta tukee yritystuilla aloittavia yrittäjiä, koulutusta, markkinointia ja tuotekehitystä sekä oppisopimuksella työllistämistä ja työttömien työnhakijoiden työllistämistä. Aloittavan yrittäjän tukea saavat yritystoimintaa Tervolassa käynnistävät yritykset. Myös yrityksen kotipaikaksi Tervolaan siirtävä voi saada aloittavan yrittäjän tuen, mikäli hän ei aikaisemmin ole sitä saanut.

Koulutustukea voi saada ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä lyhytkurssien suorittamiseen. Markkinointitukea myönnetään lehtimainontaan, radio- ja tv-mainontaan, markkinointimateriaalin tekoon, messuosallistumisiin, omien kotisivujen tekoon ja joiltakin osin digimarkkinointiin. Tuotekehitystukea myönnetään sen sijaan tuotekehityskuluihin.

Tervolan kunnan elinkeinoyhtiö Riverbank Oy:n elinkeinokoordinaattoriMatti Alatalon mukaan yritystuet on koettu tarpeelliseksi yhteistyömuodoksi paikallisten yritysten ja kunnan välillä. ”Tarkoituksena ei ole tukea yrityksen perustoimintaa, vaan auttaa yrityksen kehittymisessä. Tästä syystä tukirahat on ohjattu erityisesti koulutukseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen”, elinkeinokoordinaattori kertoo. Etenkin vallitsevassa epävarmassa koronatilanteessa kunnan avustusraha on useille yrityksille tarpeen.

Lue ohjeet ja hae tukea yritystukisivulta

Traktori peltoitöissä