Tervolan kunta päätti uusista koronavirustoimista hallituksen linjausten mukaisesti /Päivitetty 20.3.2020

Hallitus linjasi 16.3.2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Tervolassa ei ole vielä todettu epidemiaa.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen koronaviruksen 19 toimenpiteen johdosta Tervolan kunnassa toimitaan seuraavasti:

1. Varhaiskasvatuksen yksiköt pidetään toiminnassa

Tervolassa pidetään varhaiskasvatuksen toimintayksiköt toiminnassa. Mikäli mahdollista, vanhempia suositellaan järjestämään lasten hoito kotona.

2. Perusopetuksen lähiopetus ja vapaa sivistystyön koulutus keskeytetään

Tervolan koulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus sekä iltapäivätoiminta niissä keskeytetään keskiviikkona 18.3.2020 alkaen.

Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niille lapsille, joiden vanhempien ei ole muutoin mahdollista järjestää lastensa etäopetusta. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen etäopetus kotona, menettelevät näin.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Koulussa läsnä olevien oppilaiden ruokailu järjestetään normaalisti. Etäopetuksessa oleville lapsille järjestetään 3. vuosiluokasta lähtien Wilma- ja Peda.net -tunnukset, jotka mahdollistavat opiskelun kotoa käsin. Koulut antavat tarkemmat ohjeistukset Wilman kautta. Tarvittaessa voi olla yhteydessä kunkin koulun johtajaan.

Perusopetuksen 4-9 vuosiluokkien sekä lukiolaisten koulutus järjestetään etäopiskeluna erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

3. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

4. Julkisia kokoontumisia rajoitetaan

Tervolan kunnassa rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Tervolan kunnanvaltuuston kokous torstaina 2.4.2020 perutaan.

5. Kirjastot ja harrastustilat suljetaan

Tervolan kirjasto, kuntosali, nuorisotilat, koulujen liikuntahallit ja Tervolan Kurkiareena suljetaan 18.3 alkaen. Vanhusten päivätoiminta, toimintakeskus sekä kuntouttava työtoiminta keskeytetään 18.3 alkaen. Työpajatoiminta sekä yksilöllinen avotoimintatyö jatkuu. Latujen kunnossapito jatkuu.

6. Vierailut asumispalveluyksiköissä kielletään

Tervolassa kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä  (Kurjenpesä, Kotikullero, Pihakullero ja Jokikullero). Ainoastaan työtehtäviin liittyvät käynnit sallitaan. Asumispalveluasukkaiden kotilomia tulee välttää. Kurjenpesässä toteutettavat tilapäishoidot jatkuvat normaalisti.

7. Vierailut hoitolaitoksissa kielletään

Tervolassa kielletään ulkopuolisten vierailut Tervolan vuodeosastolla pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien läheiset. Ainoastaan työtehtäviin liittyvät käynnit sallitaan. Vuodeosaston asukkaiden kotilomia on vältettävä ja vuodeosaston intervallihoidot (omaishoidettavat) jatkuvat normaalisti.

8. Julkisen sektorin työntekijät etätyöhön

Hallituksen linjauksen mukaan Tervolan kunta määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Kuntalaisten tulisi ensisijaisesti ottaa yhteys työntekijään sähköpostitse tai puhelimitse. Mikäli asiointi vaatii henkilökohtaista tapaamista, on siitä sovittava etukäteen, sillä etätyöstä johtuen toimipisteissä ei aina ole läsnäolevaa henkilöstöä. Kunnanviraston neuvonta ja yhteispalvelupiste ovat toistaiseksi avoinna välttämätöntä asiointia varten. Käynti vain pääoven kautta.

9. Yli 70-vuotiaat erillään kontakteista

Hallitus velvoittaa yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samassa taloudessa asuvien kanssa voi esimerkiksi ulkoilla, mutta muiden (mm. lapset, lapsenlapset, ystävät) kanssa fyysistä kanssakäymistä on vältettävä. Myös asiointia kaupoissa, pankeissa ja apteekeissa tulee välttää ja pyrkiä hoitamaan asiat ensisijaisesti sukulaisten tai ystävien kautta.

Tervolan kunta varautuu järjestämään yli 70-vuotiaille tervolalaisille asiointiapua (kauppa, apteekki) tarvittaessa, mikäli asiointia ei voi muutoin järjestää. Palvelu edellyttää, että asiakkaalla on tili kaupassa sekä apteekkisopimus. Lisätietoja asiointiavusta saat soittamalla vanhuspalveluiden ohjaaja Outi Kinnuselle puh. 040 575 7363 tai vanhuspalveluiden ohjaaja Kaija Rautiolle puh. 040 151 9816. Numerot palvelevat maantaista perjantaihin klo 9-15.

10. Sosiaali- ja terveystoimen kapasiteettia lisätään

Tervolassa lisätään tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia vähentämällä kiireetöntä toimintaa. Toistaiseksi normaaliajan toimintaan ei ole tarvinnut tehdä muutoksia. Mikäli joudumme  perumaan kiireettömiä aikoja, tiedotamme asiasta kuntalaisia sekä olemme henkilökohtaisesti yhteydessä heihin, joilla on aika varattuna.

11. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetut ammattilaiset töihin

Tervolassa varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

12. Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi. Ihmisten liikkuminen voi vaikeutua, sillä supistettujen toimintojen vuoksi linja-autovuoroja voidaan vähentää.

13. Ulkomailta palaavat suomalaiset karanteeniin

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Työelämässä olevien ulkomailta palaavien tulee olla yhteydessä suoraan omaan työnantajaan, ei terveydenhuoltoon.

 

Asiointikuljetukset jatkuvat toistaiseksi normaalisti, mutta Tervolan kunta ei suosittele asiointia riskiryhmille. Asiointikuljetusten yhteydessä voidaan kuljettaa yli 70-vuotiaiden tilaamia kauppakasseja. Asiasta tulee sopia asiointikuljettajan ja kaupan kanssa.

 

Tervolan kunnan poikkeusolojen johtoryhmä

Lisätietoja kunnanjohtaja Mika Simoska 040 506 2928