Tervolan kunta siirtää työntekijöitä korvaaviin tehtäviin

15 työntekijää uusissa tehtävissä

Tervolan kunta on siirtänyt korvaaviin tehtäviin työntekijöitään, joiden työ on koronaviruksen vuoksi tilapäisesti estynyt tai vähentynyt. Töiden tilapäinen vähentyminen ja estyminen ovat seurausta koronaviruksen aiheuttamista muutoksista kunnan palveluissa.

Tervolan kunnassa on käyty yt-neuvottelut, mutta toistaiseksi lomautuksille ei ole ollut tarvetta. Tällä hetkellä korvaavia töitä on ollut tarjoilla kaikille työntekijöille, joiden työ on vähentynyt tai estynyt. Yhteensä korvaaviin töihin on siirtynyt 15 työntekijää. Siirtyneistä henkilöistä 12 on kokoaikaisia ja 3 osa-aikaisia. Suurin osa työntekijöistä on aloittanut korvaavissa tehtävissä viikolla 16.

 

Uusia työtehtäviä muuttuneisiin tarpeisiin

Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoskan mukaan korvaaviin tehtäviin siirtyminen on tähän mennessä ollut sujuvaa.  ”Olemme ylpeitä Tervolan kunnan työntekijöiden osoittamasta joustavuudesta poikkeusolojen aikana”, Simoska sanoo.  Pääasiassa korvaavat työt suuntautuvat kotipalveluihin, vanhusten palvelukoteihin, vammaisten asumisyksiköihin sekä vuodeosastolle. Työtehtävät ovat avustavia ja ne sisältävät esimerkiksi ruokahuollossa auttamista, hoiva-apua, pyykkihuoltoa, kauppa-asiointia, asukkaiden ulkoilutusta sekä virikkeellisyyteen ja seurusteluun osallistumista. Lisäksi sosiaalitoimesta lähestytään sosiaalihuollon tiedossa olevia lapsiperheitä, selvittäen miten poikkeusoloissa arki sujuu.

Korvaavaa työtä on löytynyt myös muun muassa soittamisesta kotikaranteenissa oleville ikäihmisille. Tervolan kunta soittaa kaikille tänä vuonna 70 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille, jotka eivät vielä ole Tervolan kunnan palveluiden piirissä. Puhelussa ikäihmisiltä kysellään kuulumisia sekä annetaan neuvontaa.

Koriste