Tervolan terveyskeskuksen kaksikerroksisen osan ja Rauhala -siiven purku alkaa viikolla 13

Tervolan terveyskeskuksen kaksikerroksinen osa sekä yksikerroksinen Rauhala -niminen siipi puretaan sisäilmaongelmien vuoksi. Purettujen osien tilalle rakennetaan uusi rakennus, sillä vanhan rakennuksen peruskorjauksen kustannukset ovat liian korkeat. Purettavien osien tiloissa on toiminut hammashoitola, neuvola, mielenterveysyksikkö sekä työterveyspalvelut. Samat palvelut siirtyvät myös uusiin tiloihin. Uusien tilojen suunnittelu on jo käynnissä ja niiden rakentaminen alkaa todennäköisesti vuonna 2021.

Terveyskeskuksen purku-urakka alkaa ennakkosuunnitelmien mukaisesti viikolla 13 Rauhalasta. Urakoitsija aloittaa tuolloin rakennuksen sisäpurun. Ensivaiheessa poistetaan rakennuksen sisältä mm. matot, ovet, lämmityspatterit, valaisimet ja mahdollisesti kevyitä väliseiniä. Työskentely tapahtuu päivällä kello 7 -17 välisenä aikana. Kokonaisuudessaan purku-urakka kestää heinäkuun alkuun.

Tässä vaiheessa ei vielä ole tarve tehdä järjestelyjä alueen pysäköinnin osalta. Purkamiseen tarvittavat kaivinkoneet tuodaan paikalle huhtikuussa, jolloin tehdään myös suunnitelmien mukaiset pysäköintijärjestelyt.

 

Tiedotamme aiheesta lisää purkutyön edetessä.

 

Lisätietoja

vs.tekninen johtaja Reijo Pokela puh. 0400466705

tai rakennusinsinööri Sauli Jalasmäki puh.0401519815

Kuvassa tervolan terveyskeskuksen purettava Rauhala -osa
Tervolan terveyskeskuksen purettava Rauhala -osa