Tervolan työpaja tukee nuoria

Tervolan työpaja tarjoaa 17-28 -vuotiaille nuorille tukea opiskeluihin hakeutumisessa ja apua työllistymiseen. Työpajan kautta voi päästä kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja palkkatukityöhön sekä saada räätälöityä yksilövalmennusta.

Työpajan henkilökunta avustaa nuorta työllistymisessä kunnan eri yksiöihin ja tarjoaa omaa työpajatoimintaa. Työkokemusta voi saada nuorta kiinnostavasta kunnan yksiköstä, kuten kirjastosta, vanhustenhuollosta tai kunnossapidosta. Mikäli nuori on kiinnostunut käsitöistä, on työpajalla mahdollista tehdä monenlaista entisöinti- ja korjaustyötä.

Työpajalla työskentelevän yksilövalmentaja palvelut ovat avoimia kaikille Tervolan kunnan nuorille. Yksilövalmentaja on tukena arjenhallintaan, koulutukseen ja työhön liittyvissä asioissa sekä viranomaisiin, kuten työnhakuun ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Lisäksi yksilövalmentaja antaa henkilökohtaista ohjausta nuoren omien tarpeiden mukaisesti.

Työpajatoiminnan ja siihen liittyvän valmennuksen avulla parannetaan yksilön valmiuksia hakeutua koulutuk­seen tai työhön sekä vahvistetaan hänen toimintakykyään ja arjenhallintataitojaan.

 

Tule käymään työpajalla, niin vaihdetaan kuulumisia ja suunnitellaan tulevaa yhdessä!

 

Kysy työpajan palveluista lisää:

Yksilövalmentaja Eija Lehtiniemi

puh. 040 521 6235

eija.lehtiniemi@tervola.fi

Tervolan työpajalla kunnostettu lipasto
Tervolan työpajalla kunnostettu lipasto