Tervolan varhaiskasvatus pyytää asiakkailtaan palautetta

Tervolan varhaiskasvatus pyytää varhaiskasvatuksen asiakkailta palautetta. Palautetta kysytään 16 kysymystä sisältävällä verkkokyselyllä. Kysely on avattu 4.5 kunnan verkkosivuilla ja siihen voi vastata kolmen viikon ajan.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa varhaiskasvatuksen asiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta. Asiakkailta kysytään muun muassa vuorovaikutuksen onnistumista, palveluun hakeutumisen helppoutta sekä tyytyväisyyttä lasten kanssa tehtyyn toimintaan.

Tervolan varhaiskasvatusjohtaja Johanna Maunun mukaan varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa. Varhaiskasvatuksen asiakkaille suunnattu kysely on yksi tapa arvioida varhaiskasvatuksen tavoitteiden täyttymistä.

Mikäli olet varhaiskasvatuksen asiakas, toivomme sinun vastaavan verkkokyselyyn (linkki johtaa Webropol-pohjaiseen kyselylomakkeeseen). Kiitos kyselyyn käyttämästäsi ajasta!

Koriste