Tervolan Vesi päivitti liittymähinnoitteluaan

Tervolan Vesi on muuttanut liittymähinnoitteluaan. Jatkossa rakennettavat rakennusneliöt eivät enää vaikuta vesiliittymän hinnoitteluun. Sen sijaan liittymismaksut perustuvat liittyjän valitsemaan mittarikokoon, jonka valintaan vaikuttaa käyttäjän arvio veden käyttötarpeesta. Uudistus tuo helpotusta liittymismaksuissa etenkin suuria halleja tai navettoja omistaville yrityksille. Aiemmin esimerkiksi 2000 neliömetrin kokoisen tuotantorakennuksen vesiliittymän hinta oli 6000 €. Uuden hinnoitteluperusteen mukaan vastaava liittymismaksu on vain 1500 €.

Samassa yhteydessä Tervolan Vesi yhtenäisti vedenkäytön perusmaksukäytännöt. Ennen vuotta 2016 tehdyissä liittymissä perusmaksu määräytyi perusmaksuyksikköihin perustuvan taksan mukaan. Perusmaksuyksiköt määräytyivät rakennuksen kerrosneliöiden perusteella, joten suuret rakennukset maksoivat suurta perusmaksua vaikka vedenkäyttö olisi ollut vähäistä. Uudessa hinnastossa perusmaksu määräytyy mittarikoon ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan.

Tervolan Vesi on halunnut hinnastouudistuksella selkeyttää yhtiön hinnoittelua ja samalla edesauttaa Tervolan alueen yritystoiminnan houkuttelevuutta. Uudet hinnastot löytyvät Tervolan Veden verkkosivuilta (linkki johtaa Tervolan Veden verkkosivuille).

Koriste