Vaalikuljetukset Eduskuntavaaleissa

Tervolan kunnan keskusvaalilautakunta järjestää kuljetuksia Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspäivänä lauantaina 6.4.2019 sekä vaalipäivänä sunnuntaina 14.4.2019 kutsutaksiajona seuraavasti:

VAREJOKI
Kolopetäjän, Sihtuunan, Petäjämaan, Sivakkajoen, Polvenojan, Varejoen ja Löylyvaaran alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391757.

PAAKKOLA-KAISAJOKI
Paakkolan (kunnanraja – Tossavanperä) Kaisajoen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391757.

KÄTKÄVAARA-LAPPIA – LOUEN TOIMIPAIKKA
Sivakkajärven, Luppovaaran, Mustanmaan, Kätkävaaran, Nakuväärän, Ketunmaan, Kätkäjärven ja Lappian Louen toimipaikan alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Mauno Ollikkalalta puh. 0400 299678 tai 016-439349.

KOIVU-PEURA-LOUE
Koivun, Peuran ja Louen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Mauno Ollikkalalta puh. 0400 299678 tai 016-439349.

REUTUAAPA-SUOLIJOKI-VÄHÄJOKI-SUUKOSKI-OSSAUS
Vammavaaran, Suolijoen, Reutuaavan, Vähäjoen, Hyössingin, Suukosken, Ossaus ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391757.

RUNKAUS – PAHTAOJA – LEHMIKUMPU
Jyrkänkosken, Ollakanojan, Rakkaviidan, Sirkkelin ja Anttilankankaan alueen äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391757.
Pahtaojan, Lehmikummun, Kiviojan ja Mattisen alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391757.

YLIPAAKKOLA
Ylipaakkolan – Isopalon alueen kuljetusta tarvitsevat äänestäjät voivat tilata kyydin Pekka Kähköseltä puh. 0400 391757.

Kuljetusta voidaan järjestää muistakin kuin yllämainituista paikoista jos tarvitsijoita on 3 – 4 henkilöä.
Äänestyspaikka ennakkoäänestyksessä on kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola ja varsinaisena äänestyspäivänä Kunnanvirasto, osoite Keskustie 81, 95300 Tervola.
Vaalikuljetusta tarvitsevan tulee hyvissä ajoin, viimeistään edellisenä päivänä ottaa yhteyttä kuljetuksen hoitavaan autoilijaan kyydin saamiseksi. Autoilija ilmoittaa aikataulun.
Kuljetuksiin liittyvissä asioissa voi ottaa myös yhteyttä Minna Sarajärveen puh. 0400 268 920.