Vesilain mukainen hakemus

Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Tervola ja Rovaniemi

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus