Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2020

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden aurausavustukset.

Tien kunnossapitoa voidaan avustaa, jos
– tielle ei ole perustettu tieoikeutta/tierasitetta tai
– tien kunnossapitoon on perustettu tiekunta, jonka tiedot ovat maanmittauslaitoksen rekisterissä ja Digiroadissa ajantasaiset.

Em. ehtojen lisäksi tulee täyttyä seuraavat avustuskohtaiset edellytykset:

Aurausavustus (euromääräinen kerta-avustus)
– Tien pituuden tulee olla vähintään 100 m
– Hakemus tulee jättää viimeistään 31.8.2020

Auraus kunnan suorittamana (kunnossapitokausi 2017 – 2021)
– Tien pituuden tulee olla vähintään 200 m
– Alle 200 m tie mahdollista hyväksyä aurausohjelmaan erityisperustein
– Hakuaika on jatkuva. Hakemukset käsitellään lautakunnassa normaalin kokousaikataulun mukaisesti, joten hakemukset on syytä toimittaa hyvissä ajoin ennen aurauskauden alkamista.

Aiemmin aurausohjelmaan hyväksytyt tiet ovat kunnan suorittaman aurauksen piirissä ilman uutta hakemusta, mikäli myöntämisen perusteet ovat säilyneet ennallaan. Uuden yksityistielain asettamia myöntämisrajoitteita sovelletaan näihin teihin seuraavan kunnossapitokauden alusta (syksy 2021), jolloin kaikkien tulee uusia hakemuksensa.

Kaikki yksityisteiden kunnossapitoavustukset myönnetään teknisen lautakunnan hyväksymien myöntämisperusteiden mukaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tiekunnille myönnettävää kesäkunnossapitoavustusta koskeva kuulutus on julkaistu aiemmin ja sen hakuaika päättyy 21.4.2020.

Hakemuslomakkeita saa kunnan kotisivuilta, tekniseltä osastolta ja virastotalon neuvonnasta. Hakemukset tulee toimittaa os. Tervolan kunta, Tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

Tervolassa 9.4.2020
Tekninen lautakunta

Linkki avustusten sivulle