Yksityisteiden kunnossapitoavustukset v. 2019

Tekninen lautakunta julistaa haettavaksi pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden aurausavustukset.

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019, joten avustusten myöntämisperusteet on tarkastettu vastaamaan lainsäädäntöä. Lainsäädännön muutoksesta johtuen, kunta ei voi enää avustaa järjestäytymätöntä yksityistietä (rasitetie, ilman tiekuntaa).

Tien kunnossapitoa voidaan avustaa, jos
– tielle ei ole perustettu tieoikeutta/tierasitetta tai
– tielle on perustettu tieoikeus/tierasite ja sen kunnossapitoon on perustettu tiekunta, jonka tiedot ovat maanmittauslaitoksen rekisterissä ja Digiroadissa ajantasaiset.

Em. lisäksi tulee seuraavien avustuskohtaisten edellytysten täyttyä:

* Aurausavustus, euromääräinen kerta-avustus

– Tien pituuden tulee olla vähintään 100 m
– Hakemus tulee jättää viimeistään 30.8.2019

* Auraus kunnan suorittamana (kunnossapitokausi 2017 – 2021)

– Tien pituuden tulee olla vähintään 200 m
– Alle 200 m tie mahdollista hyväksyä aurausohjelmaan erityisperustein (sotaveteraani, kotipalvelut, vajaakuntoisuus)
– Hakuaika on jatkuva. Hakemukset käsitellään lautakunnassa normaalin kokousaikataulun mukaisesti, joten hakemukset on syytä toimittaa hyvissä ajoin ennen aurauskauden alkamista

Aiemmin aurausohjelmaan hyväksytyt tiet ovat kunnan suorittaman aurauksen piirissä ilman uutta hakemusta, mikäli myöntämisen perusteet ovat säilyneet ennallaan. Uuden yksityistielain asettamia myöntämisrajoitteita sovelletaan näihin teihin seuraavan kunnossapitokauden alusta (syksy 2021), jolloin kaikkien tulee uusia hakemuksensa.

Kaikki yksityisteiden kunnossapitoavustukset myönnetään teknisen lautakunnan hyväksymien myöntämisperusteiden mukaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Hakemuslomakkeita saa kunnan kotisivuilta (http://tervola.fi/asuminen-ja-rakentaminen/asuminen/avustukset/), tekniseltä osastolta ja virastotalon neuvonnasta. Hakemukset tulee toimittaa os. Tervolan kunta, Tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

Tervolassa 24.4.2019
Tekninen lautakunta


Linkki avustuksia koskevalle sivulle