Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui – käsittelyssä mm. tuulivoimaosayleiskaavojen käynnistäminen

Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 19.5.2021. Käsiteltävien aiheiden listalla oli muun muassa eron myöntäminen kunnallisista luottamustoimista Juha Laineelle ja Hannu Vuokilalle, kuntakonsernin yhteistyön tiivistäminen sekä Kuoringin, Pitkämaan ja Outojängän tuulivoimaosayleiskaavatyön käynnistäminen.

Hanna Pesonen ja Tuomo Juntikka kunnanvaltuuston jäseniksi

Juha Laine ja Hannu Vuokila ovat pyytäneet eroa kaikista kunnan luottamustoimista ja tehtävistä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Kuntalain mukaan valtuutettu voi pätevästä syystä erota luottamustoimesta, ja eron myöntää valtuusto.

Kunnanvaltuusto myönsi Juha Laineelle ja Hannu Vuokilalle eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä ja muista valtuuston valitsemista kunnallisista tehtävistä 20.5.2021 alkaen. Juha Laineen tilalle kunnanvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee Keskustan ja Kokoomuksen vaaliliiton varajäsen Hanna Pesonen. Hannu Vuokilan tilalle tulee Keskustan ja Kokoomuksen vaaliliiton varajäsen Tuomo Juntikka.

Kunnanhallituksen uudeksi jäseneksi Juha Laineen tilalle valittiin Juhani Lampela ja hänen varajäsenekseen Eero Ylimartimo. Hannu Vuokilan tilalle uudeksi kunnanhallituksen jäseneksi valittiin Pekka Juopperi ja hänen varajäsenekseen Kari Alatossava. Juha Laineen tilalle Rovaniemen ympäristölautakuntaan valittiin Heikki Hepoaho.

Tenergia ja Tervolan Vesi sulautetaan yhteen

Kunnanvaltuuston helmikuisen päätöksen mukaisesti Tervolan kunnan konserniyhtiöiden yhteistyön syventämiselle on laadittu etenemissuunnitelma (roadmap), jonka aikataulun mukaan yhdistämissuunnitelman valmistelu aloitetaan toukokuussa 2021 ja uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2022. Yhdistämissuunnitelma koskee Tenergia Oy:tä ja Tervolan Vesi Oy:tä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Tenergia Oy:n ja Tervolan Vesi Oy:n yhdistämissuunnitelman käynnistämisen aikataulun mukaisesti. Yhtiöiden tulee raportoida yhdistämissuunnitelman etenemisestä säännöllisesti kunnanhallitukselle. Suunnitelmien valmistuttua asia tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Tervolasta kiinnostunut kolme uutta tuulivoimapuistohanketta

Myrsky Energia Oy on käynnistänyt noin 18 tuulivoimayksikön tuulipuistohankkeen Tervolan Kuoringin alueelle ja 7 tuulivoimayksikön tuulipuistohankkeen Tervolan Pitkämaan alueelle. Kuoringin voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan arviolta 6-8 MW. Pitkämaan voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan 5-6,4 MW.

Myrsky Energia Oy:n lisäksi Tervolaan on kiinnostunut sijoittumaan VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy, joka on käynnistänyt 25–36 tuulivoimayksikön tuulipuistohankkeen Tervolan Outojängän alueelle. Voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan noin 6-10 MW.

Myrsky Energia Oy ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy esittävät, että Tervolan kunta käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan yhtiöiden ehdottamille alueille. Tervolan kunnanvaltuusto päätti äänestysten jälkeen käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Myrsky Energia Oy:n esittämille alueille Kuorinkiin ja Pitkämaalle.

Kuoringin kaavoitusaloitetta käsiteltäessä Vasemmiston valtuustoryhmä esitti ensin asian käsittelyn siirtämistä uudelle valtuustolle. Esitys kaatui äänestyksessä äänin 10-7. Seuraavaksi Pertti Hemminki esitti Maija-Liisa Ekorren kannattamana, että valtuusto ei käynnistä tuulivoimaosayleiskaavan laatimista Kuoringin alueelle. Esitys kaatui äänestyksessä äänin 10-7. Pitkämaan kaavoitusaloitetta käsiteltäessä Pertti Hemminki esitti Maija-Liisa Ekorren kannattamana, että valtuusto ei käynnistä tuulivoimaosayleiskaavan laatimista Pitkämaan alueelle. Esitys kaatui äänestyksessä äänin 11-6. Kaava-alueiden tarkka rajaus täsmentyy kaavoitustyön kuluessa.

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n Outojänkää koskeva kaavoitusaloite siirtyi äänestyksen jälkeen uuden valtuuston käsiteltäväksi. Vasemmiston valtuustoryhmä esitti asian käsittelyn siirtämistä uudelle valtuustolle. Suoritetussa äänestyksessä äänet menivät tasan 8-8, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Muut käsitellyt asiat

Muut kunnanvaltuuston kokouksessa käsitellyt asiat menivät päätösehdotusten mukaisesti. Kunnanvaltuuston käsittelemiin asioihin voi tutustua kokouksen esityslistasta tai 26.5.2021 julkaistavasta pöytäkirjasta Tervolan kunnan verkkosivuilta tervola.fi.

Nuija