A-Metsä tuntee tervolalaiset metsät

Metsätalouden palveluja tarjoavan A-Metsän asiantuntijanelikko voi hyvällä omalla tunnolla sanoa liikkuvansa paljon luonnossa. Viime vuonna touko-marraskuun välisenä aikana osa A-metsän asiantuntijoista piti vain muutamia toimistopäiviä.

– Yrityksemme tarjoaa monipuolisesti metsätalouden palveluja, kuten metsäteiden rakennusta, kiinteistövälitystä, metsänhoitotöitä, puukauppaa, metsänsuunnittelua, tila-arvioita ja muita metsäalan arviointitöitä. Parhaiten meidät tavoittaa puhelimella, sillä maastokaudella olemme metsässä, A-Metsän toimitusjohtaja Mikko Kumpuniemi kertoo hymyillen.

Kiinnostus oman yrityksen perustamiseen heräsi, kun aiemmin samassa työpaikassa olleet neljä metsätalousinsinööriä, Mikko Kumpuniemi, Juha Kangas, Jussi Heikkinen sekä Lasse Kumpuniemi, halusivat varmistaa oman työllisyytensä. Kolme ja puoli vuotta myöhemmin yrityksen perustamisesta asiakkaina on yksityisiä metsänomistajia, kuntia, kaupunkeja, seurakuntia, sekä yhteismetsiä. 

Monipuolisia metsätalouden palveluja

Metsänomistajia A-Metsän asiantuntijat kehottavat ottamaan rohkeasti yhteyttä. Ensimmäinen arvio metsän tilanteesta on veloitukseton. Esimerkiksi metsäsuunnitelmat tehdään metsänomistajan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelman metsävaratiedot ja toimenpide-ehdotukset inventoidaan pääsääntöisesti maastotyönä.

– Maastokäyntien lisäksi saamme paljon tietoa avoimesta metsävaratiedosta, joten voimme keskustella metsän tilanteesta jo asiakkaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Lisäksi olemme tehneet Tervolassa mittaustöitä viimevuonna yli 5000 hehtaaria. Tunnemme Tervolan metsät hyvin, Juha Kangas perustelee.

Kasvavana asiakasryhmänä ovat viime vuosina olleet kuolinpesät. Perukirjaa varten metsätilasta laaditaan tila-arvio, jonka avulla metsäomaisuus on mahdollista jakaa perillisten kesken, tai myydä tila ulkopuoliselle ostajalle. Metsätilaa ei enää kuitenkaan kannata pilkkoa pienempiin osiin.

– Metsätilan sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, sillä kuolinpesä on omistusmuotona ongelmallinen. Me autamme kauppa- ja lahjakirjojen laadinnassa metsänomistajia, Mikko Kumpuniemi kertoo.

Hilloja ja hirviä – metsä kätkee sisäänsä aarteita

Metsäsuunnittelu tarjoaa nykyaikana metsänomistajalle erilaisia vaihtoehtoja. Mikäli omassa metsässä on arvokkaita luontokohteita, kannattaa harkita esimerkiksi valtion ympäristötukeen pohjautuvaa suojeluhakemuksen laadintaa. Ympäristötuella on mahdollista tehdä 10 vuoden pituinen suojelusopimus, joka perustuu suojeltavan puuston määrään. Mikko Kumpuniemen mukaan kahdella peräkkäisellä suojelusopimuksella lähestytään jo metsästä saatavaa markkinahintaa.

– Suojelusopimus ei ole metsänomistajille vielä kovin tuttu. Sopimuksen laatiminen ei maksa metsänomistajalle mitään, joten vaihtoehto kannattaa ottaa huomioon, Juha Kangas kertoo.

Paljon luonnossa liikkuvat A-Metsän työntekijät saavat usein kyselyjä parhaista hillapaikoista tai hirvihavainnoista. Parasta metsäinsinöörien työssä on vapaus sekä mahdollisuus liikkua luonnossa.

– Meillä ei ole kellokorttia, eikä työpäivän jälkeen tarvitse lähteä purkamaan stressiä luontoon, naurahtaa Kumpuniemi.

Kun metsässä kulkee paljon, voi toisinaan löytää mitä erilaisimpia asioita. Metsäluonnon puhtaus on kaikkien vastuulla.

– Viime kesänä löytyi saksalaisten rakentama korsu ja aiemmin on löytynyt savottakämpän raunioita, Juha Kangas kertoo.

– Niiden lisäksi on löytynyt kaikenlaisia hylättyjä kulkuneuvoja sekä pudonneita säähavaintopalloja, Lasse Kumpuniemi lisää.


Mikko Kumpuniemi, Lasse Kumpuniemi ja Juha Kangas ottavat asiakkaita vastaan Tervolan toimistollaan.