Vuoden 2023 yritystuet ovat haussa!

Tervolalaiset yrittäjät voivat hakea yritystukia perustamiskuluihin, koulutukseen, markkinointiin, tuotekehitykseen tai oppisopimukseen. Tukea voi hakea myös työttömän henkilön työllistämiselle kuntalisän avulla.

elinkeinoyhtiön logo

Yritystukien maksatuskausi on vuosittain 1.10.-30.9.. Yritystukea 2023 voidaan hakea kuluihin, jotka ovat kirjattu ajalla 1.10.2022-30.9.2023.

 

Yritykset voivat saada tukea:

  • Aloittavan yrittäjän tuki perustamiskuluihin
  • Koulutukseen, markkinointiin ja tuotekehitykseen
  • Oppisopimustukeen
  • Kuntalisä työttömän henkilön työllistävälle yritykselle

 

Tuensaajan on oltava Tervolaan rekisteröity yritys, jolla on voimassa oleva y-tunnus.

 

Aloittavan yrittäjän tukea voi saada yrittäjä, joka käynnistää toiminnan Tervolassa. Tuki on yrittäjäkohtainen. Mikäli yrityksessä on useampi perustaja (Ky, Ay tai Oy) sitä voidaan myöntää yhdelle yrityksen perustajista. Aloittavan yrittäjän tuki on v. 2023 350 €. Tervolaan yrityksen kotipaikaksi siirtävä voi saada aloittavan yrittäjän tuen, mikäli hän ei aikaisemmin ole sitä saanut.

 

Koulutustukea voi saada ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä lyhytkurssien suorittamiseen. Tukea myönnetään ainoastaan kurssi- ja koulutusmaksuihin sekä koulutusmateriaalikuluihin. Koulutustukea ei myönnetä matka-, palkka- tai majoituskuluihin.

 

Markkinointitukea voidaan myöntää lehtimainontaan, radio- ja tv-mainontaan, hakukone- ja somemarkkinointiin (esim. google), markkinointimateriaalin tekoon, messuosallistumisiin (messutilan vuokrat) ja omien kotisivujen tekoon. Markkinointitukea ei myönnetä asustepainatuksiin, omiin palkkoihin, matkoihin, majoituskuluihin, edustuskuluihin, tarjoiluun, kannatusilmoituksiin, joulutervehdyksiin, nettihakupalveluin eikä sähköisiin luettelopalveluihin. Tuettaviksi markkinointikuluiksi hyväksytään yksi sähköinen luettelokustannus.

 

Tuotekehitystukea voidaan myöntää tuotekehityskuluihin, joihin ei ole myönnetty muuta tukea (kehittämisavustus tai vastaava).

 

Koulutus-, markkinointi ja tuotekehitystukea voidaan myöntää enintään 50 % hyväksyttävistä kuluista 2023 vuonna enintään 1000 €/yritys.

 

Oppisopimustukea voidaan myöntää vuonna 2023 enintään 90 euroa/kk/henkilö. Yritys voi kerrallaan saada tukea kahdelle henkilölle. Tuki myönnetään enintään 12 kuukaudeksi/henkilö.

 

Kuntalisää voi hakea työttömän henkilön työllistänyt yritys. Sen tarkoituksena on parantaa yritysten mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita. Tuki osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin, jolloin työllistettävän henkilön päivittäistä työaikaa tai/ja työllistämisjakson kokonaiskestoa voidaan pidentää. Kuntalisää maksetaan enintään 16 kuukaudelta 325 €/kk. Kuntalisän maksamisesta yrityksille noudatetaan kunnanhallituksen 7.2.2011 ja 2.4.2012 hyväksymiä ehtoja yhdistyksen kuntalisästä.

 

Hakemuksen lähettäminen

Yritystukihakemukset jätettävä viimeistään 31.10.2023. Käytä tukien hakuun sähköistä lomaketta.

Yritystukihakemus 2023

Jos et voi käyttää sähköisiä lomakkeita, voit tulostaa paperisen lomakkeen netistä tai hakea sen Tervolan kunnanviraston infopisteeltä aukioloaikana. Paperiset hakemukset postitse osoitteeseen: Tervolan Kunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA. Kuoren merkintä ”Yritystukihakemus”.


Jaa sivu eteenpäin