Apua on aina saatavilla

Useimmista meillä on elämäntilanteita, jossa jokainen voi tarvita apua. Joskus talous voi mennä solmuun itsestä riippumattomista syistä. Silloin elämän huolien ja murheiden
kanssa ei tarvitse jäädä yksin vaan apua on saatavilla monissa eri muodoissa.

Tukipolku TErvolassa kuvake

Perustoimeentulotukea Kelasta

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin tai laskuihin.

Tukea tulee pääsääntöisesti hakea samassa kuukaudessa, kun laskut erääntyvät. Tukihakemuksen voi poikkeuksellisesti tehdä myös seitsemän päivän aikana kuluneesta tukikuukaudesta.

Sähköisen hakemuksen voit tehdä Kelan verkkosivuilla (www.kela.fi/toimeentulotuki) kirjautumalla OmaKelaan, joko puhelimella tai tietokoneella. Tarvitset tätä varten pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Voit hakea etuutta myös paperisella lomakkeella, joita saa Tervolan kunnantalon infopisteestä. Voit olla yhteydessä myös Kelan yleiseen puhelinpalveluun tai Tervolan kunnantalolla sijaitsevaan etäpalvelupisteeseen mikäli sinulla herää kysyttävää hakemuksen suhteen. Etäpalvelupisteellä voit ottaa suoraan kuva- ja puheyhteyden Kelan asiakaspalvelijaan. Voit kysyä neuvoa palvelun käytöstä infopisteen työntekijöiltä.

Saat hakemuksen teon jälkeen päätöksen tuen saamisesta seitsemän arkipäivän kuluessa. Muista toimittaa Kelaan kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet hakemuksen käsittelyä varten. Näet OmaKelassa, kun hakemuksesi on käsitelty.

”Ohjausta ja neuvontaa talousasioihin saa sekä sosiaalitoimesta että seurakunnasta.”

Täydentävä ja ehkäisevää toimeentulotukea sosiaalitoimesta

Kelan sivuilta löytyy myös laskuri, jolla voit etukäteen laskea mahdollisuutesi toimeentulotukeen. Mikäli ehdot eivät täyty, voit silti laittaa hakemuksen Kelaan ja pyytää hakemuksen yhteydessä siirtämistä suoraan kunnan sosiaalitoimeen. Ilmoita siis hakemuksessa, jos haet täydentävää tai ehkäisevää tukea erityisiin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea. Hae ensin päätös perustoimeentulotuesta Kelasta.

Kunta voi tarjota myös erilaisia sosiaalihuollon palveluja, jos tarvitset niitä elämäntilanteesi tueksi.

Sosiaaliohjaaja on sinuun myöhemmin yhteydessä ja kertoo mitkä liitteet sinun on hyvä ottaa mukaan tapaamiseen.

Apua ja tukea seurakunnasta

Voit olla myös yhteydessä seurakunnan diakoniatyöntekijään mikäli jäät tukien ulkopuolelle. Diakoniatyöllä on mahdollista avustaa akuutissa hätätilanteessa. Talousongelmissa tulee olla ensin yhteydessä Kelaan ja kunnan sosiaalitoimistoon.

Seurakunnan antaman taloudellisen avun tarkoituksena on auttaa akuutin hätätilanteen yli. Apu voi olla esimerkiksi maksusitoumus ruokakauppaan. Avun tarve ja avun muoto harkitaan aina yksilöllisesti. Kirkon taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluonteista kriisiapua.

Ota yhteyttä suoraan diakoniatyöntekijään: elina.volotinen@evl.fi tai puh. 0504370004.

Ruoka-apua tervolalaisille

Tarvitsetko ruoka-apua? Tervolan Nuorisoseura ry jakaa vapaaehtoisten voimin kahden viikon välein ilmaista ruoka-apua Tervolan nuorisoseuran tiloissa (os. Seuratie, 95300 Tervola). Jaettavat elintarvikkeet saadaan lahjoituksena Tervolan kaupoista ja jaettavan määrä vaihtelee jakokerroittain. Tervolan ruoka-apu on tarkoitettu niille, jotka sitä tarvitsevat; perheille ja yksinasuville. Apu jaetaan tasa-arvoisesti ketään syrjimättä. Ruokajakopäivät ja kellonajat näet verkkosivuilta www.nuorisoseura.net tai Tervolan Nuorisoseuran Facebook -sivuilta.

Jos haluat tulla mukaan avustustoimintaan ruokalahjoitusten muodossa tai vapaaehtoiseksi ruokajakelun toimintaan ole yhteydessä: 040 572 6440.

Lähteet: www.kela.fi/toimeentulotuki


Jaa sivu eteenpäin