Louen koulun lakkauttamisprosessin vireilletulo ja osallisten kuuleminen

Louen koulun oppilasennusteen mukaan koulun oppilasmäärä on jäämässä alle 28 oppilaan 1.8.2024 lukuvuoden alusta alkaen. Kunnanvaltuusto on vuonna 2012 päättänyt, että silloin kun oppilasmäärä laskee pysyvästi alle 28 oppilaan, niin koulun toiminta lakkaa seuraavan lukuvuoden alusta lukien. Lisäksi on päätetty, että Tervolassa ei ole kaksiopettajaisia kouluja.

Sivistyslautakunta on käynnistänyt selvityksen koulun mahdollisesta lakkaamisesta. Osana selvitystä mahdollistetaan kaikille osallisille tilaisuus kertoa mielipiteensä asiasta kirjallisesti ja tarvittaessa esittää kysymyksiä.

Alustavasti on suunniteltu, että Louen koulun oppilaat Ossauksesta pohjoiseen siirtyisivät Mattisen koululle ja Ossauksesta etelään Kaisajoen koululle. Koulukuljetukset hoituisivat perusopetuslain edellyttämissä aikarajoissa.

Louen koulun oppilaiden huoltajat, Louen kylällä toimivat yhdistykset ja muut osalliset voivat halutessaan ilmaista mielipiteensä asiasta 2.-31.5.2023 avoinna olevan webropol-kyselyn välityksellä.

Tästä pääset kyselyyn

Sivistyslautakunta

 

Lisätietoja

Tarja Leinonen
sivistysjohtaja
tarja.leinonen@tervola.fi
0400 218 521


Jaa sivu eteenpäin