Pakkausjätteiden kuljettaja vaihtuu

Vastuu pakkausjätteiden keräyksestä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan taajama-alueiden asuinkiinteistöiltä siirtyy Perämeren Jätehuollon vastuulle 1.10.2023.

Hyvä isännöitsijä!

Vastuu pakkausjätteiden keräyksestä Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan taajama-alueiden asuinkiinteistöiltä siirtyy Perämeren Jätehuollon vastuulle 1.10.2023. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin pakkausjäteastioita tyhjentäneet yritykset lakkaavat tyhjentämästä pienmetalli, kartonki-, muovi- ja lasipakkausastioita ja Perämeren Jätehuollon kilpailuttama urakoitsija alkaa tyhjentää niitä.  Myös pakkausjätteen tyhjennysten asiakaspalvelu muuttuu Perämeren Jätehuollolle.

Siirtymävaiheessa aiemmat tyhjennysrytmit ja päivät muuttuvat.

Asiakaspalvelu toimii ma-pe 9.00-15.30 sähköpostilla osoitteessa: asiakaspalvelu@pmjh.fi
tai numerossa 040 710 7373

 

TARKISTA TALOYHTIÖSI TIEDOT

Pyydämme teitä tarkistamaan isännöimienne taloyhtiöiden pakkausjäteastioiden tiedot ja ilmoittamaan virheistä tai muuttuneista tiedoista 17.9.2023 mennessä. Myös tiedot taloyhtiöiden yhteisistä astioista tulee ilmoittaa, jotta emme laskuta aiheettomasti taloyhtiötä. Järjestelmään on merkitty oletusastiat kaikille pakkausjätelajeille, joita kiinteistössä jätelain mukaan tulee olla, mikäli tietoa astiakoosta ei ole aiemmin saatu.

Meillä ei ole ollut reititystä varten tiedossa taloyhtiöiden olemassa olevia tyhjennyspäivä, joten siirtymävaiheessa tyhjennysväli voi jäädä hyvin lyhyeksi tai venyä poikkeuksellisen pitkäksi ja aiheuttaa ylitäyttymistä. Tässä tilanteessa kehotamme tilaamaan välityhjennyksen.

Olemme lisänneet nettisivuillemme hakukoneen, jolla voitte kiinteistön osoitteen perusteella hakea kiinteistönne astiatiedot, mitä meillä on tällä hetkellä järjestelmään kirjattu. Hakukoneesta näette myös jäteastioidenne ensimmäisen tyhjennysviikon ja viikonpäivän, jolloin tyhjennykset jatkossa tehdään.

Hakukone löytyy osoitteesta: https://jakala.fi/palvelut/pakkausjatteenkerays/

Jos tiedoissa on virheitä, korjatkaa ne 17.9.2023 mennessä: asiakaspalvelu@pmjh.fi tai 040 710 7373.

Näin varmistamme, että jäteastioiden tyhjennykset sujuvat mahdollisimman hyvin.

Tarkistattehan myös, että kiinteistöllänne on kaikki jätehuoltomääräysten mukaiset vaaditut jäteastiat.


Jaa sivu eteenpäin