Tervolan kunnanhallitus kokoontui 13.5.2024

– asialistalla mm. tuulivoimahankkeet, osallistava budjetointi, Kaunein piha, kylä ja yritysympäristö -kilpailu ja kylien viihtyisyyttä lisäävien hankkeiden avustukset

Tuulivoimahankkeet

Tervolan kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan kolmea eri tuulivoimahanketta. Kuoringin ja Vitsakankaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen valmisteluaineistot eli kaavaluonnokset päätettiin asettaa nähtäville 29.5.-15.7.2024 väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus päätti myös panna vireille Outojängän tuulivoimayleiskaavan sekä asettaa sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30.5.-28.6.2024 väliseksi ajaksi.

Osallistava budjetointi

Osallistava budjetointi on Tervolassa otettu käyttöön kuluvana vuonna ja sen toteutukseen on varattu 20 000 euron määräraha. Osallistavan budjetoinnin kolmannessa vaiheessa eli kuntalaisäänestyksessä eniten ääniä sai ehdotus Keskustien viihtyisyyden lisäämisestä mm. uusilla penkeillä, istutuksilla ja roska-astioilla (58,5 % äänistä). Toiseksi eniten (17,1 % äänistä) keräsi ehdotus pulkkamäen rakentamisesta. Kunnanhallitus päätti antaa äänestyksen voittaneen ehdotuksen teknisen osaston toteutettavaksi.

Kaunein piha, kylä ja yritysympäristö -kilpailun järjestäminen

Kunnanhallitus päätti jatkaa vuonna 2023 käynnistynyttä Kaunein piha, kylä ja yritysympäristö -kilpailua myös vuonna 2024 ja perustaa toimikunnan arviointikäyntejä varten. Kilpailun palkinnot tullaan jakamaan elokuun lopussa Maaseudulta käsin -messuilla.

Lapin alueteatterin jäseneksi liittyminen

Tervolan kunta on liittymässä Lapin alueteatterin jäseneksi 1.1.2025 alkaen. Alueteatterin jäsenenä on tällä hetkellä 14 Lapin kuntaa. Jäsenmaksua vastaan kunnat saavat teatterista etuja, esimerkiksi normaalia edullisempia teatterilippuja ja työpajoja.

Kylien viihtyisyyttä lisäävien hankkeiden avustaminen

Yhteensä kuusi kyläyhdistystä ja -toimikuntaa haki avustuksia kylien viihtyisyyttä lisääviin hankkeisiin. Kylätoiminnan tukemiseen varattu avustusmääräraha on 11 000 euroa ja avustuksia haettiin yhteensä 20 830 euron edestä. Avustusta haettiin mm. uimaranta-alueiden parannuksiin sekä erilaisten välineiden ja tapahtumien järjestämiseen liittyvän kaluston ja muiden pienempien tarvikkeiden hankkimiseen.

 

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 17.5.2024 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi.

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin