Tervolan kunnanhallitus kokoontui 15.4.2024

– asialistalla mm. Rahoituksen hakeminen Tervolan lähivirkistysaluehankkeelle, maa-alueen osuuksien ostaminen sekä tilojen vuokraaminen Paakonkarin kiinteistöstä

Rahoituksen hakeminen Tervolan lähivirkistysaluehankkeelle

Tervolan kunta hakee rahoitusta Tervolan lähivirkistysaluehankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ikäihmisten palvelujen läheisyyteen lyhyt, esteetön luontopolku, joka mahdollistaa eri-ikäisten yhdessä liikkumisen ja pienimuotoisen ulkoilun.
Lähivirkistysaluehanke pitää sisällään myös koirapuiston rakentamisen. Kunnanhallitus päätti, että koirapuisto rakennetaan toteutetussa kuntalaiskyselyssä esitetylle paikalle. Kyseisen paikan etuja ovat erinomainen saavutettavuus sekä jätehuollon, valaistuksen ja pysäköintialueen helppo toteutus. Rahoitusta haetaan Leader Peräpohjolalta.

Maa-alueen osuuksien ostaminen

Tervolan Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsee kolmelle tilalle yhteiseksi jätetty maa-alue, josta kunta omistaa 0,58 osuutta. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla Tervolan Salea vastapäätä, ja se on vahvistetussa Kirkonkylän asemakaavassa merkitty AL-merkinnällä (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). Aluetta voitaisiin hyödyntää puistona tai torialueen rakentamiseen Tervolan kuntakeskukseen. Kunnanhallitus päätti ostaa osuudet yhteisestä maa-alueesta.

Tilojen vuokraaminen Paakonkarin kiinteistöstä

Tervolan kunta vuokraa työpajatoimintaa varten Kiinteistö Oy Paakonkarista liikehuoneistot 1, 6 ja 7. Työpajatoiminta ja kierrätyskeskus on tarkoitus siirtää pois nykyisistä tiloista Kaarihallilta. Työpajan siirtoon on varattu vuoden 2024 talousarviossa 100.000 euroa. Kunnanhallitus päätti käynnistää liikehuoneistojen työpajatoimintaa varten tarvittavat muutostyöt mahdollisimman pian.
Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 19.4.2024 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi.

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin