Tervolan kunnanhallitus kokoontui 20.12.2023

– asialistalla mm. tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitussopimus, rivitalohankkeen käynnistyminen ja Kätkän Infra -hankkeen uusi kustannusarvio

Tervolan kunnan kurkivaakuna

Tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitussopimuksen hyväksyminen

Tervolan Tuulivoima Oy on käynnistänyt hankkeen tuulipuiston rakentamiseksi Tervolan Kolopetäjän-Pirttikankaan-Rovavaaran alueelle. Hankkeen projektinimeksi tuli Kolopetäjä. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi alueelle. Osayleiskaavalla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista määrätyllä alueella.

Yhtiön tavoitteena on asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 2025–2026 aikana. Sopimuksen mukaan yhtiö vastaa kaavan laadinnasta aiheutuvista konsultti-, selvitys- ja kuulutuskustannuksista ja Tervolan kunta vastaa omista hallinnollisista kustannuksistaan.

Rivitalohanke käynnistyy työryhmän esityksen mukaisesti

Vuokratalon rakentamisen esisuunnittelua varten perustettu työryhmä esitti, että ensimmäiset asunnot tulisi rakentaa lapsiperheille ja iäkkäimmille ihmisille. Asunnot tehtäisiin purettavien virkailijatalojen tontille. Tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, joka sisältää kolme rivitaloa 1–5 vuoden aikajanalla. Ensimmäisen rivitalon suunnittelu aloitettaisiin heti vuoden alusta 2024 ja mahdollinen rakentaminen kevään/ kesän aikana 2024. Ensimmäisenä rakennettavassa talossa olisi 4 kolmiota (n. 70m2/ huoneisto) ja kaksi kaksiota (n. 50 m2/ huoneisto).

Kätkän Infra -hankkeen uusi kustannusarvio

Kätkävaaran modernisoidun luontopolun maine ja suosio ovat kasvaneet moninkertaisiksi siten, että uutena haasteena on ollut hallita suuria kävijämääriä nykyisellä infrastruktuurilla. Luontopolun saavutettavuuden turvaamiseksi alueen kehittämistä jatketaan. Hankkeeseen on haettu avustusta Peräpohjolan Leader – ryhmältä, joka on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti. Hankkeen edetessä on selvinnyt, että suunnitellut kustannukset eivät ole riittävät, sillä maaperätutkimuksen hinta nostaa kokonaiskustannuksia. Kunnanhallitus hyväksyi Kätkän Infra – hankkeen uuden kustannusarvion ja päätti hakea Peräpohjolan Leader – ryhmältä rahoitusta uuden kustannusarvion mukaisesti.

Asiointiavustajapalvelu

Tervolan ruokahuolto siirtyy 1.1.2024 Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n järjestettäväksi. Ruokahuollon tilanteen muuttuessa kunta huolehtii jatkossa koulujen sekä varhaiskasvatuksen ateriapalveluista. Koulujen ja varhaiskasvatuksen ateriakuljetukset hoitavat jatkossa kunnan ulkoalueiden hoitajat.

Kotiin kuljetettavat ateriat kuuluvat Lapin hyvinvointialueen vastuulle. Lapin hyvinvointialue ostaa palvelun Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:ltä, joka tekee kotiin kuljetettavat ateriat. Meri-Lapin kuntapalvelut Oy ostaa kunnalta aterioiden kuljetuksen. Vuodelle 2024 käynnistetään kokeilu, jossa asiointiavustajan ja ateriakuljettajan tehtäviä yhdistellään.

Muita päätöksiä

Tervola-neuvoston kokoonpanossa tapahtui muutoksia neuvoston asettamisen jälkeen siten, että jäseniä oli liian vähän. Kunnanhallitus täydensi neuvostoa kahdella jäsenellä. Neuvosto kokoontunee alkuvuodesta.

Nuorisovaltuuston aloitteesta kuntosalin aukioloaikoja päätettiin pidentää kokeiluluontoisesti vuodelle 2023. Kokeilu oli onnistunut ja kuntosali päätettiin pitää jatkossa auki klo 5–22.

Tervola-mitali myönnettiin Eeva-Kaisa Lahdelle kiitollisuuden osoituksena menestyksellisestä ja esimerkillisestä työstä Tervolan kunnan hyväksi. Mitali luovutettiin itsenäisyyspäivänä.

 

Voit tutustua kokouksen julkaistuun pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi.

 

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin