Tervolan kunnanhallitus kokoontui 6.2.2023

Asialistalla muun muassa teknisen johtajan virka, ICT-suunnittelijan toimi uudelleen hakuun ja uuden tuulivoimayleiskaavan käynnistäminen.

Teknisen johtajan virka kunnanvaltuuston käsittelyyn

Määräaikaan 15.12.2022 klo 15.00 mennessä virkaa haki 10 henkilöä, joista kaikki täyttivät viralle asetetut kelpoisuusehdot. Haastattelutyöryhmä haastatteli kuusi hakijaa. Kunnanvaltuusto tulee päättämään 16.2.2023 teknisen johtajan valinnasta.

ICT-suunnittelijan toimi uudelleen auki

ICT-suunnittelijan toimi on ollut haettavana kahteen kertaan. Tehtävää on hakenut yhteensä yhdeksän henkilöä. Ensimmäisellä hakukierroksella valittu henkilö ei ottanut tehtävää vastaan. Kunnanhallitus päättikin avata toimen uudelleen hakuun ja 6.2.2023 kokouksessaan ja muuttaa ICT-suunnittelijan toimen kelpoisuus-vaatimukseksi soveltuvan ammattitutkinnon potentiaalisten hakijoiden määrän lisäämiseksi.

Kolopetäjä-Pirttikangas-Rovavaara tuulivoimayleiskaavan käynnistäminen

Tervolan Tuulivoima Oy on suomalaisen Smart Windpower Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Tervolan Tuulivoima Oy on käynnistänyt noin viidenkymmenen (50) tuulivoimayksikön käsittävän hankkeen tuulipuiston rakentamiseksi Tervolan pohjoisosaan Kolopetäjä-Pirttikangas-Rovavaara -alueelle. Voimaloiden tarkempi lukumäärä, koko ja sijainti tarkentuvat suunnittelun edetessä. Hankealueen kokonaisala noin 6150 hehtaaria. Kaava-alueen tarkka rajaus täsmentyy kaavoitustyön kuluessa.

Muut asiat

Sitoutumattomien valtuustoryhmä jättämä aloite 22.9.2022 1-2 –luokkalaisille koululaisille järjestettävästä välipalasta pitkinä iltapäivinä päätettiin siirtää uudelleen valmisteltavaksi sivistyslautakunnalle.

Muut kunnanhallituksen käsittelemät asiat menivät päätösehdotuksen mukaisesti. Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 10.2.2023 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi

Lisätiedot

Tervolan kunnanhallitus kokoontui 6.2.2023

Jaa sivu eteenpäin