Tervolan kunnanvaltuusto kokoontui 15.2.2024

Asialistalla mm. sivistysosaston tarpeettomiksi käyneiden virkojen lakkauttaminen ja luokanopettajan viran perustaminen sekä valtuustoaloitteet kulttuurikasvatussuunnitelmasta ja Louen koulun oppilasrahasta 

Tervolan kunnan kurkivaakuna

Sivistysosaston tarpeettomiksi käyneiden virkojen lakkauttaminen ja luokanopettajan viran perustaminen 

Tervolan kunnan sivistyslautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistysosaston tarpeettomiksi käyneiden virkojen lakkauttamista. Lakkautettavana ovat neljä virkaa: peruskoulun ja lukion yhteisen liikunnan lehtorin, peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin, Tervolan lukion ruotsin (pääaine) ja saksan kielen lehtorin sekä päiväkodin johtajan virat. Kunnanvaltuusto päätti kyseisten virkojen lakkauttamisesta kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Sivistyslautakunta on esittänyt myös, että osa-aikainen esiopetusta antavan opettajan virka lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan luokanopettajan virka. Kunnanvaltuusto päätti luokanopettajan viran perustamisesta 1.8.2024 alkaen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 

 

Valtuustoaloite kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisesta 

Sivistyslautakunta on käsitellyt Keskustan valtuustoryhmän tekemän aloitteen kulttuurikasvatussuunnitelmasta ja tehnyt esityksen kulttuurikasvatussuunnitelma laatimisesta Tervolan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Kunnanvaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

 

Valtuustoaloite Louen koulun oppilasrahasta 

Valtuustoaloite oppilasrahan maksamisesta Louen koulun oppilaille on ollut sivistyslautakunnan valmisteltavana. Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että aloitteen mukaista oppilasrahan maksamista Louen koulun oppilaille ei oteta käyttöön. Sivistyslautakunta perusteli päätöstään yhdenvertaisuusnäkökulmalla, jossa oppilasrahan maksaminen yhden peruskoulun perheille oppilasmäärän lisäämiseksi ei olisi yhdenvertaista toimintaa muiden koulujen perheitä, kouluja ja koulujen henkilöstöä kohtaan. Kunnanhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti kunnanvaltuusto päätti , että oppilasrahaa ei oteta käyttöön ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.  

 

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tai 21.2.2024 julkaistavaan pöytäkirjaan Tervolan kunnan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessa: tervola.ktweb.fi. 

Lisätiedot

Mika Simoska
kunnanjohtaja
Laura Kantomaa
vs. hallintojohtaja

Jaa sivu eteenpäin