Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan muutos ja laajennus

Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan muutos ja laajennus on Gold Fields Arctic Platinum Oy:n esityksestä Ranuan ja Tervolan kunnille.  Tavoitteena on on osoittaa Ranuan ja Tervolan kuntien Suhangon kaivosalueen yleiskaavoihin kaivosalue voimassa olevan kaivospiirin mukaisena. Osayleiskaava laaditaan yhtenäisenä kaavana  Ranuan ja Tervolan kuntien alueelle. Muutoksella ja laajennuksella ei muodosteta uutta kaivosaluetta.

Aloitusasiakirjana on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan ja jota täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. OAS:ssa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä, kaavan vaikutuksen arvioinnista, tavoitteista, vaiheista ja aikataulusta.

Vireilletulo:

Luonnosvaihe:

Ehdotusvaihe:


Jaa sivu eteenpäin