Berry Creative voitti Tervolan Westside -hankkeen viestintäohjelman kilpailutuksen

Tervolan kunnassa käynnissä olevan Lapin liiton EAKR -hankkeen ”Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan”, viestintäohjelman suunnittelu ja toteutus on kilpailutettu avoimella hankintamenettelyllä.  Määräaikaan mennessä saatiin seitsemän tarjousta. Tarjousvertailussa eniten pisteitä sai Berry Creative Oy. Berry Creative on helsinkiläinen, graafisten suunnittelijoiden, arkkitehtien ja taiteilijoiden toimisto, jonka asiakkaita on yrityksistä kaupunkeihin.

Berry Creativen suunnitteleman ja yhdessä Routa Markkinointi Oy:n kanssa toteutettavan viestintäohjelman tarkoituksena on lisätä Tervolan Westside ranta-alueen tunnettuutta ja vetovoimaa elin- ja yritysympäristönä sekä markkinoida aluetta innovatiivisena toimintaympäristönä potentiaalisille kohderyhmille.  Lisäksi ohjelman avulla vahvistetaan Tervolan kunnan jo olemassa olevaa positiivista imagoa ja kehitetään sitä edelleen yhdessä Westside alueelle.

Viestintäohjelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä sekä masterplan yleissuunnitelman toteuttajan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n että asukkaita, potentiaalisia alueen käyttäjiä, muita osallisia ja eri kohderyhmiä kuunnellen ja osallistaen.  Viestintäohjelman laadinta käynnistyy heinäkuussa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.


" "