Lappi-Aasia hyvinvointimatkailun kehittämishanke

Tervolan kunta on mukana myös toisessa isossa hanketyössä, sillä vuonna 2023 aloitetaan Lappi-Aasia hyvinvointimatkailun kehittämishanke, josta tulossa lisätietoa myöhemmin hankkeen käynnistyttyä. Hankeaika on 1.1.2023-31.12.2023.

Julkinen kuvaus

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla voidaan jatkossa tuotteistaa ja paketoida lappilaisia hyvinvointi- ja matkailupalveluita Aasian (lähinnä Japanin) markkinoille.

Tausta ja tarve

Tervolassa (ja lähikunnissa) on paljon erilaisia hyvinvointi- ja matkailualan palveluntuottajia, jotka voisivat hyötyä uudesta kohderyhmästä. Japanissa olisi valmis kohderyhmä hyvinvointimatkailulle, sekä ihmisiä toteuttamaan tätä.

Palvelujen saavuttaminen on hankalaa tällä hetkellä aasialaisille, joten yhdistämällä alueen palvelut netistä ostettavaksi paketiksi, tehdään saavuttamisesta helppoa ja vaivatonta kohderyhmälle.

Hankkeen aikana kyseiselle paketille luodaan brändi, joka lisää alueen tunnettuutta ja sitä kautta mahdollistaa aasialaisten kiinnostuksen kasvun paikallista hyvinvointisektoria ja matkailua kohtaan.

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää Lappilaista alueellista palveluntuotantoa kohderyhmänään aasialaiset. Konkreettisesti tavoitteena on tunnistaa ja mahdollistaa helposti saavutettavia hyvinvointimatkailupaketteja, jotka sisältäisivät mm. erilaisia terapiahoitoja, tutustumista paikalliseen elämään, majoittumista paikallisissa pienissä majoitusyrityksissä. Tavoitteena on, että kesällä Tervolaan saapuisi ensimmäinen pilottiryhmä japanilaisia.

Onnistuessaan hanke parantaisi työllistymistä ja pidentäisi sesonkia.

Hankkeen avulla kehitetään hyvinvointi- ja matkailutoimialan yhteistyöverkostoa

Suunnitelma

Hanke aloitetaan kartoittamalla paikallisia yrityksiä. Kaikkiin halukkaisiin yrityksiin tutustutaan tarkemmin, ja yhdessä yritysten edustajien kanssa selvitetään, minkälaisia tarpeita kullakin on. Selvityksen pohjalta järjestetään kaikille yrityksille yhteinen koulutus, tähtäimenä hankkeen lopputulos, eli aasialaisille suunnattu palvelupaketti ja valmis yhteistyöverkosto.

Hankkeen lopuksi syksyllä 2023 tuloksia testataan japanilaisen pilottiryhmän kanssa. Pilottiryhmän jäsenet tulevat testaamaan matkailupakettia paikanpäälle ja raportoivat tuloksista ja kehitysehdotuksista.

Toteuttajat

Hanketta on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja rahoitukseen osallistuu myös Tervolan kunta.

Hanketyötä Suomen osalta koordinoi hanketyöntekijä Reetta Davidila ja Japanin osalta asiantuntijana Tomomi Hisasue. Hankkeen tukena toimii myös erillinen hanketyöryhmä.


Lue uusimmat hankekuulumiset

Lisätietoa

Reetta Davidila
hanketyöntekijä / messukoordinaattori

Jaa sivu eteenpäin