Liisa Karjalainen

Maaseutulautakunta, maaseutulautakunnan jäsen