Hevoskärryistä täysperävaunuyhdistelmiin – Kalevi Saari Oy kuljettaa puuta lähes 65 vuoden kokemuksella

Puutavaran kuljetukseen erikoistunut Kalevi Saari Oy on palvellut Tervolan ja koko Meri-Lapin alueella jo vuodesta 1954 alkaen. Toiminnan alkaessa puut ajettiin hevosilla ja lastattiin käsin. Nyt yrityksellä on käytössään yhteensä kuusi täysperävaunuyhdistelmää ja kuormaajaa.

Tällä hetkellä yrityksen johdossa on perheen kolmannen sukupolven edustaja, Esa Saari. Yrityksen hallinnollisten asioiden apuna on puoliso Marjut Saari. Yhteensä palkkalistoilla on 12 työntekijää. Lisäksi yritys on osakkaana neljän puualanyrityksen yhtymässä, Kuljetus Kuusikko Oy:ssä. Asiakkaina yrityksillä on pääosin isoja metsäyhtiöitä ja sahoja.

Keliolosuhteet haastavat kuljettajia

Puunkuljetus vaatii sekä kuljettajalta että työn suunnittelulta erityisosaamista. Keliolosuhteet kapeilla metsäteillä ovat maantiehen verrattuna vaihtelevia.  Varsinkin viime vuosina talvet ovat olleet haasteellisia etenkin syrjäseudulla liikkuessa, jossa tiestön kunnossapito ei ole samaa luokkaa kuin pääteillä. ”Tilaamme itse metsäteiden aurauksen ja olemme siten tietoisia metsäteiden ajokelpoisuudesta.” kertoo Esa Saari. Kuljetusalalla puun kuljettajia pidetään rautaisina ammattilaisina.

Esa Saaren mukaan ammatinvalintaa ei ole tarvinnut katua. Viehätys kuljetusalaa ja yrittäjyyttä kohtaan on saatu jo pienenä poikana Kalevi -isältä. ”Parasta tässä työssä on se, että pääsee luontoon – ruska syksyllä ja hanget keväällä”. Toisaalta Saari nauttii ongelmien ratkaisusta. ”Haasteet on tehty voitettaviksi.”

Yrittäjänarki on kiireistä, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti ja päivät ovat pitkiä. Vuosien saatossa kuljetusala on muuttunut yhä hektisemmäksi sähköisten järjestelmien kehittyessä ja asiakasvaatimusten kasvaessa. Lisäksi kuljetusala on tarkkaan säädeltyä. Esimerkiksi kuljettajien tauotus, ennalta-arvaamattomat luonto-olosuhteet ja puutavaran luovutuksen aikataulupaineet asettavat toisinaan haasteita. Yrityksessä tärkeintä on kuitenkin tehdä työt turvallisesti. ”Puhelin pitää olla aina lähellä, jotta voi soittaa, jos jotain sattuu.”, kertoo Esa.

Valttikorttina paikallistuntemus

Jotta puunkuljetus sujuu jouhevasti, täytyy yrityksen tuntea sekä maanomistajat että paikallinen tiestö. On tärkeää, että metsätiet ovat hyvässä kunnossa myös puunajon jälkeen. Kalevi Saari Oy:n valttikorttina onkin hyvä paikallistuntemus. Kaluston huolto ja kunnossapito hoidetaan osittain ostopalveluna ja osittain itse. ”Yhdellä autolla ajetaan yli miljoona kilometriä. Tämä tulee täyteen noin viidessä tai kuudessa vuodessa”, kertoo Esa Saari.

Tulevaisuudessa yrityksellä on aikomuksena säilyttää toiminta suurin piirtein samanlaisena kuin tällä hetkellä. Yrittäjä on erityisen iloinen siitä, että yritys pystyy tarjoamaan työtä oman perheensä lisäksi myös muille.

Kalevi Saari Oy:n toimitusjohtaja Esa Saari poikansa kanssa.