Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017.

Toimeentulotukea voi hakea Kelasta paperilomakkeella tai Kelan verkkosivuilla. Paperilomakkeita saa Kelan toimistoista ja niitä voi myös tulostaa Kelan verkkosivuilta lomakkeet kohdasta.

Voit toimittaa myös liitteet verkossa. Liitteeksi riittää esim. selkeä kännykällä otettu kuva.

Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

Kelan perustoimeentulotuen palvelunumero p. 020 692 207.

Lisätietoja toimeentulotuesta saat Kelan verkkosivuilta.

Kun joudut rahavaikeuksiin, yritä ensin hahmottaa mihin rahasi ovat menneet ja mihin rahaa seuraavaksi tarvittaisiin. Mieti mitä tapojasi rahankäytön suhteen voit muuttaa ja miten velkojasi suhtautuvat rahavaikeuksiin. Tee suunnitelma, johon todenmukaisesti kartoitat säästösi, tulosi ja menosi. Jos koet tilanteesi ylitsepääsemättömäksi, niin käänny sosiaalityöntekijän puoleen. Hän yrittää kanssasi selvittää rahatilannettasi ja tekee tarvittaessa toimeentulotukihakemuksen kanssasi.

Toimeentulotuki on lähtökohdiltaan yksityisen henkilön toimeentuloa viime kädessä turvaava yhteiskunnan antama etu. Toimeentulotuen hakijalla on velvollisuus huolehtia kaikki muut ensisijaiset tulolähteet (esim. työttömyys- ja sairausturva, asumistuki, opintotuki) kuntoon ennen toimeentulotuen hakemista. Samoin on muistettava, että jokaisella on myös velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan sekä puolisonsa ja alaikäisten lastensa elatuksesta.

Toimeentulotuen perusosa on kiinteän suuruinen ja se on tarkoitettu ravintomenojen ja jokapäiväisten jatkuvien menojen korvaamiseen. Perusosan suuruus riippuu perheen koosta ja huollettavien lasten määrästä ja iästä. Perusosan lisäksi huomioidaan välttämättömät, kohtuulliset asumismenot ja terveydenhuoltomenot.

Toimeentulotuen tarve selvitetään laskemalla yhteen hakijan kaikki toimeentulotukeen oikeuttavat menot ja vähentämällä näin saatavasta summasta hakijan ensisijaiset tulot. Ero ilmoittaa toimeentulotuen määrän. Tuloina otetaan huomioon hakijan ja hänen perheenjäsentensä nettotulot, sosiaaliset etuudet sekä säästöt ja omaisuuden tuotto.

Jo ensikäynnillä tarvitaan mukaan asioinnille kaikki tositteet perheenjäsenten tuloista ainakin kahden viimeisen kuukauden ajalta, tositteet muista tuloista, viimeksi vahvistettu verotodistus, tositteet veloista, omaisuudesta ja pankin tiliotteet kahdelta viimeisimmältä kuukaudelta sekä tositteet asumismenoista ja muut mahdolliset tositteet, jotka selventävät perheen taloudellista tilannetta.


Jaa sivu eteenpäin